In april zijn de prijzen van koopwoningen met bijna 9 procent gestegen ten opzichte van april vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De prijzen van bestaande koopwoningen stijgen hiermee sneller dan vorige maand. Het is een trend van de afgelopen drie jaar dat bijna iedere maand de prijzen harder stijgen dan de maand ervoor. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in april 2018 ongeveer even hoog als in september 2008. Op dat moment bereikte de prijzen van koopwoningen hun voorlopige hoogtepunt.

Hogere prijzen lager aanbod

Het Kadaster meldde dat het aantal verkochte huizen juist een dalende trend laat zien. Sinds begin dit jaar iedere maand lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Toch worden nog steeds veel meer woningen verkocht dan in het verleden.  “Historisch gezien is het aantal woningverkopen weliswaar nog steeds op hoog niveau, maar de trend is dalend” aldus Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster.

Hypotheekregels

Door de strengere hypotheekregels wordt het voor starters steeds lastiger een woning te kopen. Dit jaar kan nog maximaal 101% van de woningwaarde worden gefinancierd met een hypotheek. Dit zal verder afnemen tot 100% volgend jaar. Bij aanschaf van een woning zijn de kosten vaak hoger door notaris, makelaarskosten en eventuele verbouwings- en inrichtingskosten. Dit betekend dat er meer moet worden gespaard voordat een woning kan worden aangeschaft. Dit kan een rem zetten op het aantal woningverkopen. Overigens zijn in de ons omringende landen de regels al strenger dan nu in Nederland. In Belgïe kun je tot 100% van de aankoopwaarde financieren, in Duitsland tot maximaal 85 procent van de aankoopwaarde van de woning.