Driekwart van de Poolse migranten die staan ingeschreven in het bevolkingsregister denken over vijf jaar nog steeds in Nederland te wonen. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Per 1 januari 2017 stonden circa 160.000 Polen ingeschreven in het bevolkingsregister.

Armoede

Bij Polen heerst meer armoede dan bij andere westerse migranten, maar minder dan bij de totale groep nietwesterse migranten. Dit komt doordat veel Poolse migranten wel werken, maar tegen een laag loon. Er zijn daardoor relatief minder uitschieters naar boven (hoog inkomen), maar ook naar onder (de armoedegrens).  Dat veel Polen onder hun niveau werken, komt voor een deel door de beperkte beheersing van het Nederlands; op lagere niveaus is het spreken van Nederlands niet of minder relevant.

Tip: Lees ook: Huisvesting arbeidsmigranten probleem in woonwijken

Niet in de bijstand

De bijstandsafhankelijkheid van Poolse migranten is zeer laag. Hierin speelt mee dat niet alle Poolse migranten recht hebben op bijstand. Dit zal zeker gelden voor een groot deel van de Poolse migranten die minder dan vijf jaar onafgebroken in Nederland verblijven. Van de Poolse migranten die sinds 2004 zich in Nederland hebben gevestigd, heeft slechts 1,8% een bijstandsuitkering.

Stijging

Ruim de helft van de Poolse immigranten die in het eerste decennium van deze eeuw naar Nederland zijn gemigreerd (en in het bevolkingsregister geregistreerd stond), is inmiddels weer vertrokken. Per saldo komen er sinds 2007 jaarlijks ongeveer 10 duizend Polen bij in Nederland. De laatste jaren neemt het saldo wat af vanwege een oplopend vertrek uit Nederland.

Het onderzoek van het SCP heeft alleen betrekking op de 160.000 Polen die daadwerkelijk stonden ingeschreven in het bevolkingsregister. Polen die tijdelijk werken in Nederland en niet staan ingeschreven zijn niet gevraagd naar hun plannen om te blijven.