Huiseigenaren in de particuliere huursector investeren amper in duurzaamheid. Hierdoor zullen de woonlasten voor huurders in deze sector steeds hoger worden. De overheid wil onder andere de belasting op gas flink verhogen.

Gas wordt duurder

De belasting op gas gaat zeer waarschijnlijk omhoog en die van elektriciteit omlaag. De komende 12 jaar kan de energiebelasting op gas tot wel 75 procent stijgen. Het gevolg is dat mensen die in 2030 nog op aardgas stoken jaarlijks bijna 400 euro meer gaan betalen. De belasting op stroom gaat juist drastisch dalen tot wel 50 procent. Middels deze maatregel wil de overheid het gebruik van meer duurzame energiebronnen aanmoedigen.

Klimaatakkoord

Nederland wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030, met 49 procent verkleinen. Prioriteit voor deze doelstelling is bestaande huizen van het gas af halen. Daarnaast moet nieuwbouw zo duurzaam als mogelijk gaan worden. Woningcorporaties werken samen met de overheid om deze doelen te realiseren. Huurders in de sociale sector hebben daar automatisch baat bij. In het voorlopige akkoord is echter niets geregeld voor huurders in de particuliere huursector. Particuliere investeerders worden wel aangemoedigd om te verduurzamen maar niet verplicht. Voor huurders in deze sector heeft het als gevolg dat zij meer gaan betalen maar nooit kunnen besparen.

Meer druk uitoefenen

De woonbond zegt tegen RTL Z ‘vooralsnog teleurgesteld’ te zijn in de contouren van het Klimaatakkoord op dit vlak. “Huurders krijgen wel de lasten voor hun kiezen, maar kunnen er niets aan doen. Dat moeten we de komende periode rechttrekken. Er moet meer druk op verhuurders komen om woningen aan te pakken”, zegt beleidsadviseur Bastiaan van Perlo van de Woonbond, die opkomt voor huurdersbelangen. Hierbij valt te denken aan huurverlaging als huizen slecht geïsoleerd en of vervuild zijn. Huurders zouden ook het recht moeten krijgen om investering af te dwingen. Via het ‘initiatiefrecht’ kan een huurder via een rechter investeringen afdwingen, bijvoorbeeld een zonnepaneel.

Verschil woningcorporaties en particuliere huursector

Woningcorporaties, verhuurders in sociale sector, krijgen al reeds hulp van de overheid voor verduurzaming. De overheid kan bijdragen aan bijvoorbeeld een lastenverlichting middels de verhuurdersheffing. Huiseigenaren in de particuliere huursector hebben dit voordeel niet. Co Koning, directeur beleid bij Vastgoed Belang, pleit voor een soortgelijk voordeel. “De meeste particuliere verhuurders zijn kleinere beleggers. Ondernemers die bijvoorbeeld in vastgoed hebben geïnvesteerd als pensioenvoorziening”, legt Koning uit. “Zij willen graag hun verantwoordelijkheid nemen, maar hebben daar wel financiële hulp bij nodig”, aldus Koning.

Nog niet definitief

Het Klimaatakkoord is nog niet definitief. Na de zomer gaan de zogeheten klimaattafels opnieuw vergaderen. Zowel De Woonbond als Vastgoed Belang zijn het eens dat dit onderwerp opnieuw onder de aandacht moet worden gebracht.

Lees ook: Milieuvriendelijker leven in 10 stappen (Ekoplein)