De regering heeft in de gepresenteerde plannen tijdens Prinsjesdag de urgentie benadrukt voor meer betaalbare woningen. Toch sluit deze uitspraak niet aan op de plannen die ze presenteren. Dit vindt de VBO brancheorganisatie van 1.100 makelaars. De vereniging had graag meer concrete voorstellen gezien om de problemen op de woningmarkt te lijf te gaan.

Hypotheken

De VBO had liever gezien dat de overheid meer zou doen om woningeigenaren te stimuleren duurzaam te renoveren. Hierbij zou een aanpak van asbestsanering kunnen worden gecombineerd. Ook de regelgeving rondom hypotheken zou volgens de VBO ruimhartiger moeten worden. Uit onderzoek van de VEH bleek eerder dit jaar dat sommige hypotheekverstrekkers nog moeilijk doen voor extra financiering van duurzaamheidsmaatregelen in een woning. Starters hebben het steeds moeilijker door de beperking van de mogelijke financiering en de fiscale aftrek van de hypotheek.

Taxaties

De makelaars roemen het voornemen van BZK om te kijken naar de kwaliteit van woningtaxaties. Onlangs kwam in het nieuws dat taxateurs vaak onder druk staan om te hoge woningwaardes te berekenen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) pleiten al langer voor wettelijk verankerd toezicht op taxateurs. Te hoge taxaties kunnen leiden tot financiële instabiliteit.  De hypotheekverstrekker, de hypotheekadviseur, het taxatiebemiddelingsbureau en de huizenkoper zijn gebaat bij een bepaalde taxatiewaarde van een woning. Als de taxateur hier niet op uitkomt, dan gebeurt het nu regelmatig dat de opdrachtgever druk uitoefent om de taxatiewaarde naar boven bij te stellen. Hans van der Ploeg RAE RT, directeur VBO Makelaar: “Dit is niet hoe objectieve waardebepaling hoort te werken. Het is niet: ‘U vraagt, wij draaien”.

Lees ook: Taxatie data netwerk, een nieuw initiatief van NVM