Het crowd-ownership platform Blandlord organiseerde vorige week een meeting voor haar leden en geïnteresseerden. Enkele jaren na de eerste introductie van de eerste gezamenlijke koopwoning zijn er ervaringen opgedaan die werden besproken door CEO Robert-Reinder Nederhoed.

Blockchain

Blandlord maakt het mogelijk voor personen om te investeren in verhuurd vastgoed. Het instapbedrag is relatief laag en daardoor bereikbaar voor een grote groep mensen. Vanaf € 2500,- kan men deelnemen en een aandeel kopen in 1 van de objecten die het platform aanbiedt. Dat zijn tot nu toe 2 appartementen in Rotterdam en Den Haag.

Er zijn veel verschillen ten opzichte van een vastgoedfonds. Zo is de tastbaarheid van de verhuurde objecten al opvallend. Deze staan met adres en foto’s vermeld. Deelnemers kunnen dus fysiek aanwijzen waarin ze investeren. Bovendien is de woning economisch in eigendom van de deelnemers. Hun aandeel wordt geregistreerd in de blockchain.

Ervaringen

Sinds de start van Blandlord zijn er 2 appartementen en 1 drijvende recreatiewoning door haar leden aangeschaft. Het team van Nederhoed liep echter tegen enkele obstakels. Uit gesprekken met de AFM (Autoriteit Financiële Markten) bleek dat er enkele kostbare vergunningen nodig waren voor het legaal kunnen uitvoeren van de volledige visie van Blandlord. Vergunningen die veel te kostbaar en complex zijn voor het concept waaraan nu wordt gewerkt. Blandlord opereert nu binnen de regels van de AFM, waarbij ze met een beperkte groep gebruikers hun product verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast waren er eind 2017 technische hobbels die te maken hadden met de forse stijging van transactiekosten op het Bitcoinnetwerk.

Ontwikkeling

De oprichters verkennen nu de mogelijkheid waarbij het oorspronkelijke idee van bereikbaar, gezamenlijk vastgoed wordt bereikt zonder dat vergunningen noodzakelijk zijn. Dit is in haar ogen mogelijk door de eigenaren alle handelingen voor beheer direct met elkaar te laten uitvoeren. Blandlord gaat hiervoor software ontwikkelen waarmee eigenaren stukjes woning onderling kunnen overdragen. Huurinkomsten worden automatisch verdeeld met smart-contracts en stemmingen over bijvoorbeeld onderhoud of investeringen gaan via de blockchain verlopen.

Op zoek naar vastgoed

Een andere uitdaging is het vinden van interessante vastgoedobjecten. In de huidige overspannen woningmarkt is het steeds moeilijker om een fatsoenlijk rendement te behalen op de verhuur. Zeker omdat de woningen zonder banklening worden aangeschaft. Er is dus geen sprake van leverage op de investering. Blandlord heeft daarom de hulp ingeroepen van een vastgoedscout die op zoek gaat naar interessante objecten.

Sociaal investeren

Een mogelijke interessante ontwikkeling betreft investeren met sociaal rendement. Blandlord ontving hiervoor een stimulans van het SIDN Fonds in de categorie Blockchain for good. Hierbij staat niet het financieel rendement voorop, maar juist het effect op de maatschappij. Nederhoed haalt als voorbeeld huisvesting voor integratie van thuislozen aan, wat in samenwerking met woningcorporatie Provides in IJsselstein wordt uitgewerkt. Hierbij worden woningen gerealiseerd, die dak- en thuislozen enkele maanden onderdak bieden voordat ze doorstromen naar een sociale huurwoning.

Lees ook: Bouw van Tiny Houses primeur in Hengelo