Woningcorporaties gaan in mei een grootschalig woonlastenonderzoek onder huurders houden.
Het doel is om middels dit onderzoek inzicht te krijgen in de betaalbaarheidsproblematiek.
De vragen of huurders goed kunnen rondkomen en hoeveel procent de huur bedraagt ten opzichte van het inkomen staan hierin centraal.

Woonlastenonderzoek 2014

De woningcorporaties Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Omnia Wonen, Woonborg, Woonconcept en Woonservice hielden in 2014 al eerder een grootschalig woonlastenonderzoek. Op basis van de resultaten hebben zij zich ingezet op het vergroten van betaalbaarheid van de huurwoningen alsmede het verkleinen van betaalbaarheidsrisico’s. In 2018 sluiten corporaties Wetland Wonen en Stichting Eelder Woningbouw zich ook aan.

Woonlastenonderzoek 2018

Het advies- en onderzoeksbureau Companen uit Arnhem gaat dit jaar het onderzoek uitvoeren. Zij gaan 60.000 huishoudens benaderen die anoniem aan het onderzoek kunnen gaan deelnemen. De vragen hebben betrekking op de woonlasten, waar er bezuinigd wordt en persoonlijke ervaringen van de huurder. Het onderzoek moet tevens inzicht gaan geven in de effectiviteit van de genomen maatregelen in de afgelopen jaren.

Woningen moet betaalbaar blijven

Gemeenten, Corporaties en huurdersverenigingen gaan met de uitkomsten van dit onderzoek met elkaar in overleg met als doel om wonen betaalbaar te houden.  De onderzoeksresultaten worden na de zomer van 2018 verwacht.