Brandweer Nederland en het Verbond voor Verzekeraars willen meer aandacht van ondernemers voor brandveiligheid. Het blijkt in sommige branches steeds moeilijker te worden om een bedrijfspand te verzekeren voor brand. De twee organisaties hebben samen een visie uitgegeven om ondernemers te wijzen op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit.

Doordat ondernemers meer eigen verantwoordelijkheid hebben gekregen is het risico op brand gestegen.  De regelgeving is ook verruimd. Daarnaast blijkt dat de brandweer vaak niet meer een pand binnentreedt maar kiest voor het voorkomen van schade aan naastgelegen panden. Het volledig afbranden van een bedrijfspand wordt dan gezien als een voorspelbaar risico. Het Verbond van Verzekeraars meldt dat ongeveer de helft van de ondernemingen na zo’n brand binnen twee jaar failliet is. Uit een onderzoek van TU-delft blijkt dit echter een fabel. Maar brand heeft ontegenzeggelijk forse impact op de bedrijfsvoering.

Lees ook: Brandveilig bouwmateriaal in ontwikkeling door TU-Delft

Naast de materiële schade is er ook het risico op milieu schade en menselijke slachtoffers. Directeur van het Verbond van Verzekeraars, Leo de Boer: “Bovendien komen veel bedrijven een grote brand niet te boven, ook als de verzekeraar de verzekerde schade tijdig heeft uitgekeerd. Goed risicomanagement is daarom van wezenlijk belang”.

Gebouw moet zichzelf zien te redden bij brand

Brandweer is niet snel geneigd om alles op alles te zetten om een pand te redden. Een belangrijk verschil tussen de gedachte van ondernemers en de werkelijkheid.  De brandweer richt zich vooral op de omgeving van de brandende ruimte. Dat kunnen naastgelegen gebouwen zijn of bij een gebouw met brandcompartimenten de naastgelegen compartimenten. Dit compartimenteren van ruimtes wordt dan ook als tip meegegeven in de visie. Beperken van de brand, ook bijvoorbeeld door toepassen van onbrandbare isolatie.

Risicomanagement

Voor de ondernemer is het van belang dat hij de risico’s in kaart brengt en hierop anticipeert. Brandweer en verzekeraars vinden dat ondernemers hier meer aan kunnen doen.  “Ondernemer is zélf aan zet om een brand te voorkomen en de bedrijfsschade te beperken. Ondernemers, van MKB tot industrieel, kunnen gelukkig zelf heel veel doen aan preventie om een brand te voorkomen, maar ook om de impact van een mogelijke brand
te beperken.” In 2016 waren er liefst 150 bedrijfsbranden met een schade van minimaal één miljoen euro, de totale schade lag op 470 miljoen euro.

Vier speerpunten:

Veranker risicomanagement in het bedrijf

Denk niet alleen aan de kans op brand, maar ook aan de mogelijke afloop. Is dat een aanvaardbare situatie? Maak van risicomanagement een vast agendapunt op het werkoverleg en maak in het bedrijf iemand daarvoor verantwoordelijk.

Zorg voor duidelijke afspraken

De veiligheidsprocessen moeten goed zijn ingericht. Dit betekent duidelijke afspraken over orde en netheid in uw bedrijf en voldoende handelingsperspectief. Het vermijden van onveilige situaties, interne controles, vroegtijdige signalering, continue bereikbaarheid in geval van een incident zijn daarbij cruciaal.

Ken de oorzaken van brand in uw bedrijfsgroep

Informatie over brandoorzaken per bedrijfsgroep én wat u er aan kunt doen, vindt u op de website Checklistbrand.nl.

Geef de brandweer tijdwinst

Vertragen van de brand door compartimenten en onbrandbare isolatie. Snellere ontdekking van de brand door brandmeldinstallatie. Goede toegankelijke bluswatervoorziening. Het treffen van maatregelen bij de (ver)bouw is het meest kosteneffectief. Het later aanbrengen van voorzieningen is relatief altijd duurder.