Het op orde houden van de woning is niet alleen noodzakelijk, het is zelfs verplicht. Niet alleen is een woningcoöperatie verantwoordelijk voor het onderhoud van hun huurwoningen, ook de particuliere eigenaar van een huis moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de woning op orde is. Voor de bewoner zijn er drie factoren van belang: Hoe wordt het eindresultaat, wat gaat het kosten en hoe lang gaat het duren? We zien recentelijk steeds meer initiatieven om juist iets aan die derde factor te doen en zelfs redelijk gecompliceerde opdrachten in 1 dag te volbrengen.

Onderhoudskosten

Het opknappen van de woning door renovatie, verbouwing of gewoon onderhoud brengt kosten met zich mee. Uit onderzoek door de Vereniging Eigen Huis is gebleken dat je daar gemiddeld €300 per maand voor moet uittrekken. Het is natuurlijk niet zo dat je elke maand ook daadwerkelijk voor dat bedrag aan werkzaamheden moet betalen, maar er komt zeker een moment dat de woning een goede onderhoudsbeurt nodig heeft.

Hoe ouder het huis des te hoger de kosten. Als je een eigen huis bezit kan het dus geen kwaad regelmatig geld opzij te zetten en voorbereid te zijn op de financiële consequenties van een dergelijke operatie.

Overlast

Naast de geldfactor is ook de tijdsfactor van groot belang. Dat geldt overigens voor beide kanten van het onderhoudsproces. Aan de ene kant zal de aannemer het werk snel, efficiënt, georganiseerd en tot volle tevredenheid van de klant willen uitvoeren. Aan de andere kant wil de huiseigenaar dat de kosten laag worden gehouden, dat men uiteraard prima werk aflevert en dat het zo snel mogelijk gebeurd met zo min mogelijk overlast.

Als je beide standpunten vergelijkt, kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat beide partijen eigenlijk precies hetzelfde wensen. En toch gaat het nog regelmatig fout.

De uitdaging

Afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden is het voor elk bedrijf een uitdaging deze in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van het werk. Op basis daarvan heeft een woningcoöperatie in Utrecht, Mitros, een wedstrijd uitgeschreven voor bedrijven om binnen 1 dag een volledige badkamer te vervangen. Een aantal enthousiaste ondernemers is daarmee aan de slag gegaan en er zijn 2 winnaars uit voortgekomen.

Als je de resultaten van beiden naast elkaar zet, zijn er een paar zaken die opvallen:

  • De te bewerken ruimte wordt vooraf 3D gescand. Op die manier kan de uitvoerder de badkamer minutieus onderzoeken en bij voorbaat bepalen wat de beste oplossingen zijn. Zowel vakman als huiseigenaar wordt op die manier een preview geboden.
  • Er is een minimum aan breek- en stucwerk, bij voorkeur helemaal niet zelfs. Dit zijn namelijk zeer tijdrovende bezigheden.
  • In plaats daarvan maakt men gebruik van prefab onderdelen, zoals direct plaatsbare wanden, vloer- en plafondsystemen.

Naast deze al direct toepasbare onderdelen, ligt er een verdere uitdaging om nog meer tijdbesparende aanpassingen te vinden.

Efficiëntie

Om dergelijke, zo efficiënt mogelijke, projecten ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, moet je met nog een paar andere dingen rekening houden: planning en personele inzet.

  • Planning

Het is belangrijk een werkplan tot in de details uit te werken. Met je onderhoudsproject voor één dag, of dat nu een badkamer is, kozijnen die vervangen dienen te worden, of een hoop schilderwerk, moet je precies weten wat er gedaan dient te worden, in welke volgorde en door wie het gedaan wordt. Aan de hand van een dergelijke planning kan de stand van zaken voortdurend gecontroleerd worden.

  • Personele inzet

Je zou kunnen stellen dat hoe meer mensen je inzet, hoe sneller het werk verloopt, maar dat gaat zeker bij onderhoud van een woning niet op. Bepaalde taken kunnen niet gelijktijdig uitgevoerd worden en daardoor is het effectief inzetten van vakmensen op de juiste plaats en het juiste tijdstip van groot belang.

Wat te doen als het mis gaat

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, is een bekend gezegde, en dat geldt ook voor onderhoudsprojecten van woningen. Werk kan niet goed uitgevoerd zijn, er kunnen beschadigingen optreden of de tijdsduur van het project is veel groter dan gedacht.

Ook hier blijkt weer hoe belangrijk het is alle werkzaamheden en aanverwante zaken goed geregeld te hebben en op papier te zetten. Dit geeft voor beide partijen de mogelijkheid van controle, zodat het een stuk gemakkelijker wordt de andere partij aan te spreken op wat er fout is gegaan en wat te doen om dat te herstellen.

Consumentenprogramma’s als Kassa en Radar besteden regelmatig aandacht aan onderhouds- of renovatieprojecten, zoals dakkapellen en zonneschermen, waar het goed fout ging en men niet direct een oplossing heeft kunnen vinden voor de ontstane problemen.

Veranderingen aan je huis kosten tijd, geld en bieden overlast. De markt is hier echter goed van doordrongen en zo zien we steeds meer initiatieven bepaalde werkzaamheden, zoals het plaatsen van nieuwe badkamer, binnen 1 dag te realiseren en zo de overlast voor de bewoner tot een minimum te beperken.