De omzet binnen de bouwsector is in het eerste kwartaal ruim 8 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017, meldt het CBS. De cijfers van de nieuwe kwartaalmonitor Bouw laten tevens zien dat de vergunde bouwsom het eerste kwartaal is toegenomen alsmede een verbetering van de werkgelegenheid. Hieruit blijkt dat de stijgende lijn van de omzet in de bouwsector van de afgelopen dertien kwartalen ook in begin 2018 wordt doorgezet. Keerzijde van deze groei is het tekort aan arbeidskrachten, 20 procent van de ondernemers in de bouwsector geeft aan hier hinder van te ondervinden.

Omzet eerste kwartaal 2018 ten opzichte eerste kwartaal topjaar 2008


Het jaar 2008 wordt beschouwd als het ‘topjaar’ voor de crisis uitbrak. De omzetstijgingen in het eerste kwartaal van 2018 zorgen ervoor dat het omzetniveau in de bouwnijverheid bijna 4 procent hoger ligt dan het eerste kwartaal van het topjaar 2008.

Met een omzetstijging van ruim 11 procent in het eerste kwartaal laten de kleine bedrijven tot 10 werkzame personen de hoogste groei zien. De laagste omzetgroei van alsnog bijna 6 procent kan worden toegeschreven aan de grote bouwbedrijven welke meer dan 100 werknemers hebben.

De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw steeg met 12 procent in het eerste kwartaal. Gespecialiseerde bouwbedrijven zagen een omzetstijging van bijna 7,6 procent.

Lichte stijging vergunde bouwkosten

In het eerste kwartaal van 2018 is er voor totaal 4 miljard euro aan bouwkosten vergund voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 is dit een stijging van 2 procent. Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor de bouw en verbouw van woningen zorgen voor 2,7 miljard euro aan bouwkosten, ruim 7 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017. In het eerste kwartaal van 2018 zijn er bijna 16.500 vergunningen afgegeven voor de nieuwbouw van woningen, een minimale daling tegenover het eerste kwartaal van 2017.

De vergunningen voor bouwkosten aan bedrijfsgebouwen zien een daling van bijna 7 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Totaal is er voor 1,3 miljard euro aan bouwkosten vergund.

Tekort aan arbeidskrachten

De vraag naar kwalitatief goede arbeidskracht blijft in 2018, net als in 2017, erg hoog. Volgens het CBS kampt 1 op de 5 ondernemers met een gebrek aan personeel. Volgens het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) is het personeelstekort bij woningbouwers het grootst, zij moeten 22% van het werk laten liggen vanwege het gebrek aan personeel. Vooral het gebrek aan metselaars, stukadoors en voegers vormen het probleem.