Woningcorporatie Talis gaat samen met de gemeente Nijmegen de brandveiligheidsaanpak wijzigen. Waar voorheen meer werd gekeken naar wettelijke voorschriften per onderdeel wordt nu een integraal plan gemaakt.

Met deze nieuwe aanpak denkt Talis de brandveiligheid beter te kunnen borgen met lagere of gelijkblijvende lasten. Bij de nieuwe aanpak wordt onder meer gekeken naar de bewoners van de gebouwen. Als bewoners slechter ter been zijn kan een verhoogde aandacht voor vluchtmogelijkheden van belang zijn. Directeur Leushuis geeft als voorbeeld dat eerder aan sprinklers kan worden gedacht.


De gemeente Nijmegen ziet voordelen omdat er hierdoor meer aandacht komt voor de zelfredzaamheid van de bewoners. De gemeente moet toezicht houden dat de corporatie de verantwoordelijkheid als gebouweigenaar neemt. Het integraal brandveiligheidsplan wordt ook door externe deskundigen beoordeeld.