Woningcorporaties bouwen de komende jaren minder sociale nieuwbouwwoningen dan ze eerder hadden gedacht. Waar de verwachting eerder uitkwam op zo’n 25.000 nieuwe sociale huurwoningen blijft deze nu steken op +/- 17.000 woningen per jaar. Hierdoor zal het woningtekort naar verwachting verder oplopen. Woningcorporaties wijten de getemperde verwachting onder andere aan hogere kosten en minder middelen.

Noodklok

Brancheorganisatie Aedes waarschuwt het Kabinet dat de doelstelling van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar op deze manier niet zal worden gehaald. De brancheorganisatie krijgt van haar leden te horen dat de verhuurderheffing een forse hap uit het budget haalt. Daarnaast zijn de gestegen bouwkosten een reden waarom wooncorporaties nieuwbouwplannen soms niet van de grond krijgen.

Bouwlocaties

Opvallend is dat 40% van de deelnemers aan het Aedes onderzoek laat weten dat ook de samenwerking met gemeentes beter zou moeten verlopen. Een gebrek aan geschikte bouwlocaties en vertraging bij vergunningverlening worden hier als belemmerende factoren genoemd. Onlangs maakte Minister Ollongren bekend dat er 76 miljoen euro komt voor het transformeren van oude fabriekslocaties naar woningbouw. Woningbouwcorporaties zouden graag meer inspanningen van gemeenten willen zien voor het bevorderen van sociale huurwoningbouw.

Hogere kosten

Vooral de verhuurderheffing is de woningcorporaties een doorn in het oog. Aan de ene kant wordt van ze verwacht dat ze een forse bijdrage nemen aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet terwijl ze aan de andere kant flink moeten betalen. Tezamen met de ATAD regelgeving waardoor woningcorporaties vennootschapsbelasting gaan betalen zijn de gestegen kosten aanleiding om op de rem te trappen. Uit onderstaande grafiek lijkt er een verband te bestaan tussen de verhuurderheffing en het aantal nieuwbouw woningen:

 

Wensen

Om toch tot de beoogde +35.000 jaarlijkse nieuwbouwwoningen te komen zien woningcorporaties graag dat de verhuurheffing verdwijnt en dat gemeenten beter faciliteren. De Rijksoverheid zou wat Aedes betreft de regie weer in handen moeten nemen en zorgen voor betere randvoorwaarden voor sociale woningbouw.