Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal (BENG) zijn. De energieprestatie zal dan niet meer worden uitgedrukt in de EPC. In plaats daarvan wordt gekeken naar 3 indicatoren:

    • energiebehoefte
    • primair fossiel energiegebruik
    • aandeel hernieuwbare energie

De overheid vervult hierin een voorbeeldrol waardoor overheidsgebouwenwaar vanaf 1 januari 2019 een omgevingsvergunning aangevraagd wordt ook al aan BENG moeten voldoen.

Energiebehoefte

De eerste indicator van BENG is de energiebehoefte van een woning. Deze wordt bepaald door de maximale energiebehoefte in kWh per mgebruiksoppervlak per jaar te berekenen. Hiervoor wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Voor utiliteitsgebouwen telt ook de energiebehoefte voor verlichting mee. Bij het berekenen van de energiebehoefte wordt geen onderscheid gemaakt tussen gebruik van hernieuwbare of fossiele energie.

Energiegebruik

Bij het verbruik van energie van de woning wordt specifiek gekeken naar het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Dit is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, boilers en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en eventueel bevochtiging mee.

Hernieuwbare energie

Een nieuwbouw woning of overheidsgebouw dient ook zelf energie op te wekken. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten is de derde indicator van BENG. Dit wordt berekend door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

Waaraan moeten de indicatoren voldoen?

Op basis van een onderzoek van adviesbureau DGMR zijn niveaus vastgesteld waaraan verschillende gebouwtypen moeten voldoen. Deze eisen zijn nog niet definitief. In 2018 wordt bekeken of de eisen financieel haalbaar zijn.

De vastgestelde niveaus voor de verschillende gebouwfuncties staan in onderstaande tabel.

Gebouwfunctie1- Energiebehoefte
kWh/m2.jr
2- Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr
3 – Aandeel hernieuwbare energie %
Woningen en woongebouwen252550
Utiliteitsgebouwen502550
Onderwijsgebouwen506050
Gezondheidszorggebouwen6512050

Er is nog geen definitieve bepalingsmethode van bovenstaande indicatoren vastgesteld. Het kabinet heeft aangegeven dat ze een eenvoudige bepalingsmethode willen die goed aansluit bij de behoefte van de consument. RVO heeft een handreiking gemaakt waarin wordt beschreven hoe de 3 indicatoren worden kunnen worden bepaald.  U kunt het voorlopige stappenplan BENG hier downloaden.