In Drenthe is begin augustus een zonnepark opgeleverd dat energie gaat leveren aan het nabijgelegen gemaal. Waterschap Drenths Overijsselse Delta zet hiermee een volgende stap om vóór 2030 het energieverbruik volledig CO2 neutraal op te wekken.

702 zonnepanelen

Het zonnepark staat bij het gemaal Rogat in de Hoogeveensche Vaart. De 702 zonnepanelen gaan jaarlijks 190.000 kwh aan stroom opbrengen. Het gemaal verbruikt jaarlijks ongeveer 180.000 kwh. Hierdoor gaat het Waterschap Drents Overijsselse Delta ieder jaar zo’n € 30.000,- aan energiekosten besparen.

Positie ten opzichte van de zon

De adviseur bij het project was Soweco. Zij hebben het waterschap geholpen met het aanvragen van de omgevingsvergunning, het maken van het technisch ontwerp en het verrichten van de nodige onderzoeken. Soweco: “In ons ontwerp hebben we de panelen optimaal georiënteerd ten opzichte van de zon zodat de ruim 700 panelen voldoende duurzame energie opwekken om het verbruik van het gemaal volledig te compenseren.”

Uitvoerder van het zonnepark project is https://www.zonnegilde.nl

Gemaal van Rogat

Het gemaal in de Hoogeveensche Vaart zorgt, vooral in tijden van droogte, voor het oppompen van water voor de watervoorziening in een groot deel van Zuidoost-Drenthe. Het opgepompte water wordt door de waterschappen verder verdeeld.

Lees ook: Beste richting voor zonnepanelen op een dak