De grens voor het in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie gaat inderdaad omhoog naar € 290.000,- in het jaar 2019. Dit meldt Minister Ollongren vandaag aan de Tweede Kamer. Het voorstel was al langer bekend maar is nu ook daadwerkelijk bekrachtigd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hogere NHG bij energiebesparing

Voor woningen met energiebesparende voorzieningen zal de kostengrens in 2019 6% hoger liggen, namelijk op € 307.400,-. Dit komt overeen met de mogelijkheid om een 6% hogere hypotheek af te sluiten wanneer sprake is van energiebesparende maatregelen.

Kosten voor de hypotheekgarantie niet meefinancieren in hypotheek

De vraag om ook de kosten voor de NHG mee te mogen financieren wordt door Ollongren afgewezen. Het hypotheekbedrag zou daardoor stijgen en dus ook de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor zou het de staat te veel geld kosten. De kosten hiervoor zouden volgens berekeningen van de Minister oplopen tot structureel € 25 miljoen per jaar in 2049. Bovendien laten de cijfers zien dat de kopers van woningen die nu al op het maximale hypotheekbedrag lenen (100% van de aanschafwaarde van de woning) toch ook kiezen voor de NHG.

Kosten NHG wel omlaag

Ollongren meldt dat de kosten voor de NHG wel omlaag zullen gaan. Nu is dat nog 1% van het hypotheekbedrag. Dit zal straks worden verlaagd naar 0,9%. Bij een hypotheek van € 300.000,- scheelt dit dus € 300,-. De Minister wijst er op dat de kosten voor de NHG een eenmalige aftrekpost zijn voor de inkomstenbelasting. De netto kosten vallen daardoor lager uit.

Probleem van starters

De Minister wijst er in de brief aan de Tweede Kamer op dat ze aandacht heeft voor de problemen van starters op de woningmarkt. Ze merkt op dat deze problemen weinig van doen hebben met de NHG. Het probleem schuilt volgens Ollongren in het gebrek aan woningen en de prijsstijgingen in met name de grote steden. Ze zal in het najaar in gesprek gaan met de regio’s over het vergroten van het woningaanbod.