Dit jaar gaat het Nederlands Warmtepomp Congres plaatsvinden op 10 oktober 2018 in het 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. Het congres wordt georganiseerd tijdens de Vakbeurs Energie.

Van het gas

Veel woningen worden van het gas gehaald en nieuwbouwwoningen moeten reeds aardgasvrij gebouwd gaan worden. Warmtepompen zijn een bekend alternatief voor de cv-ketel. Warmtepompen gaan dan ook steeds vaker de rol van de cv-ketel overnemen. Bij dit proces komt echter veel kijken. Woningcorporaties, projectontwikkelaars, adviseurs, architecten, installateurs en leveranciers staan dan ook voor een enorme opgave.

Nederlands Warmtepomp Congres

Men moet de juiste stappen nemen om een succesverhaal van de energietransitie te maken. De waterpomp is hierin een essentieel onderdeel. De transitie is een gezamenlijke uitdaging voor bedrijven en organisaties. Met respect voor elkaars belangen zullen zij kennis moet delen, ervaringen uitwisselen maar bovenal samenwerken. Het Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) willen een bijdrage leveren aan deze uitdaging. Zij organiseren daarom het Nederlands Warmtepomp congres welke plaatsvindt tijdens de Vakbeurs Energie.

Het programma is opgezet voor:
Installateurs
architecten
woningcorporaties
projectontwikkelaars
bouw- en installatieadviseurs
warmtepompleveranciers
productspecialisten
eindgebruikers
en elke professional die (in)direct te maken heeft met warmtepompen

Uitgebreid programma

Tal van experts zullen aanwezig zijn tijdens het Nederlands Warmtepomp Congres. Zij zullen ingaan op de maatschappelijke, financiële en technische aspecten van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoogleraar Anke van Hal zal tijdens een plenaire presentatie haar visie geven op de vaak vergeten ‘menselijke kant’ van de energietransitie: hoe zorgen we voor draagvlak? Naast de presentatie van Hoogleraar Anke van Hal kunnen bezoekers verschillende deelsessies bijwonen met aansprekende onderwerpen en voorbeelden. Hierbij valt te denken aan sessies over de kosten van een warmtepomp, de technische keuzemogelijkheden, en actuele ontwikkelingen met betrekking tot koudemiddelen. Het inhoudelijke programma wordt afgesloten met een paneldiscussie waarin deskundigen uit verschillende organisaties met elkaar en met de zaal in gesprek gaan. Wat is er voor nodig om de energietransitie in de gebouwde omgeving tot een succes te maken? Het congres wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Innovatie Award

Tijdens het Nederlands Warmtepomp Congres wordt de UNETO-VNI Innovatie Award uitgereikt. Kent u een aansprekend, innovatief installatieproject waarbij duurzaamheid, kwaliteit en samenwerking een belangrijke rol speelden? Meld dit project aan via dit online formulier. Met de UNETO-VNI Innovatie Award wil men laten zien dat de installatiesector trots is op zijn prestaties. In 2017 werd de Award gewonnen door Engie Services middels de Energy Academy Europe, een duurzaam gebouw in Groningen.