De Nederlandse overheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Vanaf 2050 zouden daarom alle woningen van het aardgas moeten zijn.  Hoe kijken we in Nederland aan tegen gasloos wonen? Motivaction vroeg het aan 1.312 Nederlanders in de aanloop naar een onderzoekscommunity over energie in samenwerking met netbeheerder Stedin.

Positief over stoppen met aardgas

Verrassend resultaat van het onderzoek was de bereidheid van 22% van de respondenten om morgen al te stoppen met aardgasgebruik als die mogelijkheid er zou zijn. Volgens de heer Heinen van Motivaction laat dit zien dat  de bereidheid om over te stappen hoog is.

Kosten onduidelijk

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er nog veel onduidelijkheid is over de kosten die het met zich mee brengt. Ruim de helft van de ondervraagden zou alleen overstappen als er een tegemoetkoming in de kosten bestaat. Een meerderheid (62%) is niet bereid meer te betalen voor een gasloze woning. Het zal daarom voor de overheid nog een uitdaging worden om ook mensen met een kleine beurs te doen overstappen.

Nieuwsbouw woningen

Een ruime meerderheid (75%) is van mening dat alle nieuwbouwwoningen gasloos opgeleverd moeten worden. Dit komt overeen met de wensen van het huidige Kabinet. Ze hadden al het plan om binnen vier jaar geen nieuwe woningen meer op het gasnet aan te sluiten maar willen dit nu sneller laten gebeuren. De coalitie wil vandaag regelen dat nieuwbouwwoningen nog dit jaar zonder gasaansluiting worden gebouwd.