Maar liefst 66 procent van de Nederlanders schat de kans dat de CO2-uitstoot in ons land in 2050 met 95% is afgenomen klein tot héél klein in. Dit blijkt uit onderzoek van EasySwitch.nl onder 1.015 Nederlandse huishoudens. Ondanks deze negatieve prognose zegt een kwart van de ondervraagden niet te willen investeren in milieubesparende maatregelen.

Weinig vertrouwen

Het aantal ondervraagden dat denkt dat we de klimaatdoelstellingen voor 2050 gaan halen is zéér beperkt. Zes procent omschrijft de kans als ‘groot’, slechts één procent noemt het vrijwel zeker. “Het is erg zorgelijk dat we nu al – ruim dertig jaar voor het verstrijken van de deadline – verwachten dat we de klimaatdoelstellingen niet gaan halen”, zegt Frederik van der Veen, CEO van EasySwitch.nl. “Het lijkt erop dat een aanzienlijk gedeelte van de Nederlanders de hoop heeft opgegeven als het gaat over de wereldwijde beperking van onze CO2-uitstoot.”

Hoge kosten

Redenen om niet te investeren in een schoon milieu zijn voor de ondervraagden voornamelijk: te hoge kosten (37 procent), mijn bijdrage heeft geen effect (33 procent) en het kost teveel moeite (11 procent). Opvallend is dat ondervraagden tot 35 jaar gemiddeld veel vaker bereid zijn te investeren in het milieu (85 procent) dan de overige leeftijdscategorieën (74 procent). Van de ondervraagden tot 35 jaar die niet willen investeren, geeft echter 62 procent als reden dat het te duur is. Van der Veen: “Het lijkt erop dat de jongere generatie Nederlanders erg begaan is met het milieu. Veel milieubesparende maatregelen lopen echter stevig in de prijs wat ervoor zorgt dat ze helaas niet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is erg jammer dat de inhoud van iemands portemonnee van directe invloed is op zijn mogelijkheden tot verduurzaming.”

Wijzen naar anderen

Naast de beperkte eigen bereidheid, lijkt de Nederlander ook vrij pessimistisch te zijn over de investeringsbereidheid van anderen. Zo denken ruim zes op de tien Nederlanders dat niet iedereen bereid is te investeren in een schoner milieu. Van der Veen: “Het is natuurlijk erg makkelijk om met een vinger te wijzen naar anderen. Dit zien we overigens ook terug in de antwoorden uit het onderzoek. Respondenten antwoorden bijvoorbeeld dat ze als afnemer niet verantwoordelijk zijn voor de inkoop van energie, anderen leggen de schuld bij de overheid of wijzen naar andere landen. Uiteindelijk geldt ook hier het devies: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Manieren om te investeren

Er zijn diverse opties om te investeren in duurzaamheid. Deze worden soms ondersteund met subsidie. De overheid heeft onder andere een bijdrage beschikbaar voor:

En soms ook wanneer combinaties van verschillende energiebesparende maatregelen worden genomen.