De grote steden in Nederland schieten tekort op het gebied van duurzame mobiliteit. Natuur & Milieu analyseerde de nieuwe collegeakkoorden van de 32 meest dichtbevolkte gemeenten. Ongeveer de helft van de geanalyseerde gemeenten krijgt een matig of onvoldoende.

Elektrisch rijden

Een van de conclusies uit de analyse luidt dat er te weinig maatregelen worden genomen op het gebied van elektrisch rijden. Zo is er in minder dan de helft van de collegeakkoorden plannen voor laadpalen. In een derde van de collegeakkoorden wordt helemaal niet gesproken over elektrisch rijden. Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu: “‘Een kwalijke zaak. Steden hebben de sleutel in handen richting schonere lucht en een lagere CO2-uitstoot. Vooral zij kunnen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen”.

Concrete ambities

In de analyse scoren slechts 4 gemeenten een ‘goed’. Gemeenten met veel concrete ambities zijn Utrecht, Den Haag, Leiden en Zaanstad.  Deze vier gemeenten hebben een uitgebreide range van maatregelen ter verduurzaming van de mobiliteit in de stad. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van laadpalen, het stimuleren van openbaar vervoer en extra fietsstallingen. Een groot deel van de andere gemeenten hebben minder concrete plannen. Ook Nijmegen dat bekend staat als een groene stad loopt niet voorop met maatregelen voor elektrisch rijden. Venlo wijdt slecht 3 regels aan elektrisch rijden in haar collegeakkoord.

Parkeerplannen

Parkeerbeleid wordt zelden ingezet ter verduurzaming van een stad en dat is opvallend te noemen. Demmers: “Een gemiste kans. Met een goed doordacht parkeerbeleid, kun je het autoverkeer in binnensteden flink verminderen en stimuleer je zaken als autodelen, het gebruik van OV en de fiets.” Natuur & Milieu roept daarom op naar de parkeerplannen van Leiden, Amsterdam, Den Haag of Utrecht te kijken. Leiden en Den Haag geven bijvoorbeeld minder parkeervergunningen af bij nieuwbouw. Amsterdam en Utrecht zijn koplopers op het gebied van autodelen.

Natuur & Milieu onderzoekresultaten

Natuur & Milieu onderzocht de coalitieakkoorden van 32 Nederlandse gemeenten met een hoge stedelijkheid op tien criteria. Er werd onder andere gekeken naar maatregelen voor elektrisch rijden, autodelen, stimuleren van fiets en OV en nieuwe mobiliteitsconcepten. Gemeenten die zeven of meer maatregelen in hun collegeakkoord vermelden, scoorden een ‘goed’, gemeenten die vijf of zes maatregelen noemden ‘redelijk’, gemeenten die drie of vier maatregelen nemen een ‘matig’ en gemeenten met twee of minder maatregelen een ‘onvoldoende’. Klik hier voor het overzicht van de resultaten.