Minister Wiebes juicht toe dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar branden bij zonnepanelen. Hij wijst er wel op dat het aantal branden zeer gering is. De reactie van Wiebes volgt op vragen van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Brancheorganisatie Holland Solar en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) vragen om een onderzoek naar branden bij zonnepanelen die deze zomer hebben plaatsgevonden.

Lees ook: Zijn de zorgen over toename aantal branden met zonnepanelen terecht?

Wiebes ziet het plaatsen van zonnepanelen op daken in Nederland als essentieel voor het slagen van de duurzaamheidsdoelstelling. Het vertrouwen van de burger in zonnepanelen is daarom van belang. Toch ziet Minister Wiebes op productniveau geen reden tot zorgen.

Producten zijn brandveilig

De zonnepanelen en aansluitingen moeten op Europees niveau aan de geldende productvoorschriften voldoen om een CE-markering te krijgen. Dit geldt voor alle zonnepanelen en bijbehorende omvormers, connectors en kabels die in Nederland verkrijgbaar zijn. Wiebes: “De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt op productniveau toezicht op deze eisen. Betreffende producten zijn daarom in beginsel brandveilig.”

Normen voor installatie

Ook voor de installatie van zonnepanelen zijn normen waaraan de installateur zich moet houden. Het gaat hierbij om de NEN 1010 die van toepassing is. In algemene zin bevat het Bouwbesluit de eis dat het gebruik van installaties, zoals zonnepanelen, geen brandgevaar mag veroorzaken.

Onderzoeksresultaten bekend rond de jaarwisseling

Wiebes meldt verder in zijn brief aan de Tweede Kamer dat een onderzoek zal worden uitgevoerd naar de branden door het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland), onderdeel van TNO. Hierbij zal ook worden gekeken naar onderzoeken die in buurlanden hebben plaatsgevonden. “Er zal zowel gekeken worden naar de soorten zonnepanelen-systemen, als naar de wijze van installatie of aanwezige installatiefouten.” Wiebes verwacht dat de resultaten van dit verkennende onderzoek voor de jaarwisseling bekend zijn.