De meeste inbraken vinden plaats in duurdere woningen. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huizen met een WOZ waarde van meer dan € 500.000,- zijn het vaakst doelwit van een inbraak of poging tot inbraak. In buurten met dure woningen werd het meest melding gemaakt van deze vorm van criminaliteit. Naast de potentieel hogere buit denken de onderzoekers van het CBS dat ook het gebrek aan sociale controle in deze wijken een rol speelt.

Naast de verhoogde kans op inbraak in de duurdere wijken ziet het CBS ook een hoger aantal inbraken bij de minst dure woningen. De zou kunnen komen doordat deze, vaak oudere woningen, minder goed zijn beveiligd.

Whatsapp

Buurten waar de sociale cohesie groter is zijn minder vaak slachtoffer van woninginbraak. 11% van de bewoners in een wijk met veel sociale cohesie gaf aan de afgelopen 5 jaar slachtoffer te zijn geweest van woninginbraak. In buurten met minder sociale controle is dit bij meer dan een kwart van de bewoners het geval. Een relatief eenvoudige en efficiënte manier van sociale veiligheid is het deelnemen aan een WhatsApp Buurtpreventie groep. In wijken waar een dergelijke Appgroep actief is daalt het aantal woninginbraken sterk. Het gaat om een daling van het aantal inbraken van circa 40%.

Deursloten niet veilig

Nieuwbouwwoningen zijn over het algemeen voorzien van gekeurd hang- en sluitwerk. Dit geldt echter niet voor bestaande woningen. Bovendien zorgen zelfs goedgekeurde sloten slechts voor een vertraging op het binnentreden van inbrekers. Nieuwe inbraakmethodes exploiteren de zwakke plekken in deursloten. Door te ‘hengelen’, ‘flipperen’ of met de Bulgaarse methode staan inbrekers in een mum van tijd in een woning. Extra maatregelen zoals camerasystemen en beveiligingsinstallaties zijn dan ook steeds populairder.