Voor het eerst in vier jaar daalde het aantal verkopen van koopwoningen in alle vier de grote steden van Nederland in vergelijking met een jaar eerder. De prijzen van verkochte woningen waren hoger. In de grote steden was de prijsstijging opnieuw groter dan gemiddeld in Nederland.

Bestaande koopwoningen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 9 procent duurder dan een jaar eerder. Het aantal verkochte woningen kwam uit op ruim 52 duizend, een daling van 6,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in maart 2018 ongeveer even hoog als in juli 2008.

Schaarse appartementen

De meeste krapte is te vinden in de markt voor appartementen. Hierbij zijn de prijzen gemiddeld het hardst gestegen terwijl het aanbod daalt. De prijzen waren gemiddeld 12,5 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2017, maar de verkopen ruim 10 procent lager.

Het aanbod van koopwoningen neemt „spectaculair” af, aldus makelaarsvereniging NVM. Met name het aantal beschikbare appartementen is rap geslonken.

Ombouw naar kantoren

De overheid stimuleert het ombouwen van kantoren naar appartementen. Op dit moment staat ongeveer 17% van de kantoren in Nederland leeg. Ombouwen kan volgens de overheid een oplossing bieden voor het gebrek aan woonruimte. Eigenaren die het plan hebben om een transformatieproject te starten kunnen daarom ondersteuning krijgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hiervoor samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Expertteam Kantoortransformatie opgericht. Voor advies kunnen eigenaren bij de gemeente terecht.