De  ‘Vroeg-Eropaf!’-aanpak in de regio Utrecht blijkt haar vruchten af te werpen. Er worden steeds minder huizen gedwongen ontruimd. Dit blijkt uit de registratie van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU). In 2017 zijn er bij de 19 aangesloten woningcorporaties 114 woningen ontruimd. Tegenover 149 woningen in 2016. De dalende trend is het resultaat van de ‘Vroeg-Eropaf!’- aanpak die zij steeds meer hanteren.

Elke maand leggen ze gemiddeld zo’n 10 huisbezoeken af

Bemoeizorg

Bij de aanpak Vroeg-Eropaf wordt onaangekondigd een wanbetaler bezocht. Er wordt dus actief ingegrepen bij voorkeur al in een vroeg stadium. Bij Viveste in Houten gaan consulenten huurincasso Jan Marchal en Sophia Mulder elke maand op huisbezoek. Samen bezoeken ze alle huurders die hun huur nog niet hebben betaald en niets van zich
hebben laten horen. Elke maand leggen ze gemiddeld zo’n 10 huisbezoeken af.  En als ontruiming dreigt, weten we samen met Team Lekstroom van de Tussenvoorziening, Werk en
Inkomen Lekstroom en de sociale teams van de gemeenten vaak nog te voorkomen dat mensen op straat komen te staan’.

De belangrijkste ingrediënten van die aanpak zijn: vroegsignalering van betalingsachterstanden, zo snel mogelijk contact opnemen met huurders als zij  betalingsachterstand hebben en indien nodig het thuis opzoeken van huurders
met huurschuld om problemen te bespreken.

De ervaring leert dat deze aanpak bij huurachterstand zijn vruchten afwerpt en leidt tot een duidelijke afname van het aantal huisuitzettingen. Ook in gevallen dat er reeds een gerechtelijk vonnis ligt om tot ontruiming over te gaan, wordt gemiddeld in zeven van de tien gevallen nog een regeling getroffen. Daardoor wordt huisuitzetting alsnog voorkomen. Alleen in uiterste gevallen vindt er ontruiming plaats.

Hennep

In 2017 vond in 15 gevallen huisuitzetting plaats omdat huurders er een hennepplantage op nahielden. Dat is een behoorlijke toename in vergelijking met 2016, toen dat nog in acht gevallen plaatsvond. Er was ook een stijging van het aantal uithuis-plaatsingen vanwege psychische problemen of onvoldoende zorg. 3 in 2017 ten opzichte van 0 in 2016. De corporaties maken zich wel zorgen over de groei van het aantal verwarde personen in de wijk doordat intramurale voorzieningen minder worden.