Woningcorporatie MeerWonen met huurwoningen in de gemeenten Oegstgeest en Kaag en Braassem blijft met haar jaarlijkse huurverhoging voor de sociale verhuur, onder de inflatiegrens. Dat meldt directeur Peter Hoogvliet.

De reguliere huurwoningen krijgen een huurverhoging van 1% en daarmee blijft MeerWonen onder de wettelijke inflatiecorrectie van 1,4%. De maximale verhoging die de corporatie voor sociale huurwoningen mag doorvoeren is 3,9% en daar blijft MeerWonen dus ver onder.

De corporatie heeft betaalbaarheid en beschikbaarheid hoog in het vaandel staan. Dit zijn belangrijke speerpunten die zijn vermeld in het ondernemingsplan. MeerWonen geeft aan dat daarom de huur met een beperkt percentage zal worden verhoogd.

Met het betaalbaar houden van de sociale huur zorgt MeerWonen er ook voor dat  geen woningen in de vrije sector komen. Daarnaast worden er geen sociale huurwoningen meer verkocht. Verder wordt het beleid voortgezet dat de corporatie zich bij de verhuur van vrijkomende woningen vooral richt op de laagste inkomens.

Ruimere verhoging voor vrije sector

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven € 41.056 geldt ook dit jaar een
inkomensafhankelijke huurverhoging. Wettelijk mag de inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar maximaal 5,4% zijn. MeerWonen hanteert een lager percentage, namelijk maximaal 4,4%. De opbrengst van deze inkomensafhankelijke huurverhoging wordt gebruikt om bestaande sociale huurwoningen te verduurzamen. Op deze wijze worden de woonlasten voor huurders beperkt. De huurverhogingen zijn in overleg met huurdersorganisatie HMW tot stand gekomen.