In heel Nederland zijn recentelijk onveilige balkons en galerijen ontdekt. Eigenaren waren verplicht om onderzoek te doen zodat er geen gevaar voor de veiligheid ontstaat. In het Bouwbesluit werd opgenomen dat onderzoek moest worden gedaan naar de staat van galerijflats met uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken.

Ook balkons van portiekflats kunnen mankementen vertonen. Volgens experts is het ook wenselijk dat deze balkons worden onderzocht als het hier “uitkragende” vloeren betreft. De balkons kunnen zijn aangetast door corrosie of voorzien zijn van een te lage wapening of te hoge belasting door een betonnen borstwering.
Uitkragende vloeren zijn vloeren die één geheel vormen met de betonnen verdiepingsvloer. Er zijn dus geen ondersteuningen zichtbaar aan de onderzijde.

De opname van verplicht onderzoek naar mogelijk onveilige balkons en galerijen heeft in Nederland duizenden onveilige balkons aan het licht gebracht. Dagblad De Limburger berekende dat alleen al in Limburg woningcorporaties voor 10 miljoen Euro moesten investeren om de balkons weer veilig te maken. Vereniging van Eigenaren blijken vaak moeite hebben met de onderzoeksplicht en benodigd herstel door een gebrek aan financiële middelen.