De overheid gaat met landelijk ondersteuningsteam en veiligheidsscans lokale politici helpen bij bedreigingen. Ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen krijgen steeds vaker te maken met agressie of geweld. In 2017 kreeg 29% van de ambtenaren hier mee te maken. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2016. De overheid gaat daarom hulp bieden. Dit meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer.

Ambtenaren beïnvloeden

Veel bedreigingen hebben tot doel om het handelen van ambtenaren te beïnvloeden. Burgers willen hierdoor hun zin krijgen. De agressie en het geweld tegen ambtenaren komt in diverse vormen. Het kan gaan om fysieke bedreigingen of via social media of internet. Ondanks het toegenomen aantal bedreigingen wordt het handelen van de ambtenaren er volgens Ollongren steeds minder door beïnvloed.

Landelijke ondersteuningsteams

Door het inzetten van landelijke ondersteuningsteams worden bedreigde ambtenaren geholpen met expertise. Bijvoorbeeld met het doen van aangifte, inzetten van beveiliging of het informeren van burgers. De kennis die de landelijke teams hebben opgedaan wordt hierdoor gedeeld.

Veiligheid vooraf

Minister Ollongren onderzoekt ook hoe bijvoorbeeld burgemeesters al voor aantreden kunnen beoordelen hoe het is gesteld met de veiligheid thuis. Een ‘starterspakket’ voor aantredende burgemeesters zou hiervoor uitkomst bieden. Met behulp van een risicoanalyse van de woonomgeving wordt de directe leefomgeving van de aankomend burgemeester dan op maat van beveiliging voorzien.

Melding maken

Op dit moment blijken nog lang niet alle incidenten te worden gemeld. De Minister wil dat hier verandering in komt.  Slechts 10% van de slachtoffers doet nu aangifte bij de politie. Vaak vooral van de zwaardere vormen van agressie en criminaliteit. De overheid wil dat ambtenaren alle bedreigingen meldt: Ollongren “zij moeten vrij van dwang en dreiging hun ambt kunnen uitoefenen. Elke vorm van bedreiging of ongewenste beïnvloeding, vind ik onacceptabel. Maar zeker waar die rechtstreeks gericht is op de mensen die zich dagelijks inzetten voor een integer en goed openbaar bestuur.”

Lees ook: versterkingsadviezen onveilige huizen Groningen vrijgegeven.