Iedereen is opgegroeid met de opvatting dat je een lift niet mag gebruiken in geval van brand. Het zou immers zo maar kunnen dat de lift opent in een zeevuur. Ook kan de lift vast gaan zitten of naar beneden storten. Toch komt aan dit dogma een einde. Gebruik van een lift bij brand kan levens sparen.

Vergrijzing

Senioren blijven steeds vaker zelfstandig wonen. Dikwijls zijn deze bewoners slecht ter been en niet in staat om snel te kunnen vluchten het trappenhuis. Lector brandpreventie René Hagen stelt daarom “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”. Het Liftinstituut deelt deze opvatting. Echter dient dan wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan.

Wetgeving

In antwoord op Kamervragen afgelopen voorjaar meldde de Minister dat er geen publiekrechtelijk voorschrift is dat het gebruik van liften bij brand verbied. Fabrikanten kunnen die beperking echter wel hebben opgelegd vanuit productaansprakelijkheid. Het liftinstutuut meldt dat liften niet zijn gemaakt voor het gebruik in een gebouw waarin een brand woedt. Hiervoor zijn specifieke ‘brandweerliften’. Deze moeten voldoen aan de EN 81-72 norm, die eisen stelt aan vocht- en temperatuurbestendigheid en die ook het gebruik in omgeving met rook mogelijk maakt en die de brandweer een mogelijkheid biedt om te ontsnappen als de lift stilvalt.

Voorwaarden

Gebruik van een lift bij brand zou volgens het liftinstituut onder bepaalde randvoorwaarden kunnen plaatsvinden. Zo zouden liften in gescheiden brandcompartimenten kunnen worden geplaatst die in verschillende vluchtroutes zijn opgenomen. Daarnaast zijn er omstandigheden te bedenken waarbij BHV’ers in de tijd dat de brandweer aanrijdt de ouderen en mindervaliden evacueert met de (brandweer)lift terwijl de overige gebouwbewoners/gebruikers de trap nemen. Dit voorkomt opstopping op de trap.