NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV) en Ad Hoc Beheer willen de leegstand op het platteland aanpakken. Hiervoor hebben ze onlangs een intentieovereenkomst gesloten.

Leegstand

Onderzoekers van Alterra en de Wageningen Universiteit becijferde in 2016 dat 10% van de agrarische bebouwing in ons land leegstond. In 2030 zal dat opgelopen zijn tot bijna 25%. De leegstaande boerderijen, oude varkenshokken en stallen zorgen steeds meer voor een verloederde aanblik. Door de samenwerking tussen NVM en Adhoc beheer willen de partijen leegstand voorkomen. Daarnaast willen ze mogelijkheden creëren voor sloop en nieuwbouw of herbestemming.

Makelaar/taxateur Ard Klijsen van de NVM: “Alles bij elkaar genomen, ziet het er naar uit dat ongeveer de helft van de vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s) in 2030 leeg zal blijven staan. Sloop is voor die bebouwing de meest logische optie. De oppervlakte die daarmee vrijkomt zou kunnen worden ingezet voor nieuwbouw in de woningmarkt, gezien de toenemende tekorten op de huidige woningmarkt en het achterblijven van de nieuwbouwopgave. De andere 50% van de VAB  kan echter worden herbestemd tot woonruimte of voor ander, al dan niet agrarisch, hergebruik.”

Concreet

Ad Hoc Beheer zal haar diensten op het gebied van leegstandbeheer en tijdelijke verhuur aanbieden. Hierdoor zal er toezicht zijn en meer beveiliging van vrijkomende agrarische gebouwen. De leden van NVM A&LV zullen op zoek gaan naar kansen voor eigenaren om Ad Hoc Beheer dienstverlening in te zetten.

Meerdere problemen

Diverse gemeenten en provincies zijn inmiddels bezig met deze problematiek. Die gaat verder dan alleen de leegstand. Door het grote aantal stoppende boeren daalt de prijs van het vastgoed. Door gebrek aan opvolging en de schaalvergroting in de agrarische sector ontstaan er financiële problemen. Dit resulteert in verloedering van het platteland en criminaliteit. Doordat er vaak asbest in daken zit van schuren komt zelfs de volksgezondheid in het geding.

De provincie Noord-Brabant is bezit met initiatieven die de leegstand moet aanpakken. “Van belang is dat wij, gemeenten en provincies, in de komende periode actief gaan samenwerken in de aanpak van leegstand. Ook de provinciale regelgeving is daarin ondersteunend.”

Financiële tegemoetkoming

In het rapport Brabantse Aanpak Leegstand wordt zelfs gepleit voor terugkeer van financiële ondersteuning: “Er lijkt daarom behoefte aan een nieuw financieel instrumentarium in het bijzonder de inrichting van nieuwe transformatiefondsen.” Schrijft de provincie.

De gemeente Someren helpt de eigenaren van vrijkomend agrarisch vastgoed met een heel pakket aan maatregelen. Daar is de omvang van de problematiek dan ook aanzienlijk. Naar schatting staat er tussen de 66.000 en 76.000 vierkante meter leeg.

Tijdelijke huisvesting

Claudia Duinisveld van Ad Hoc beheer is positief gestemd over de mogelijkheden: “Het is mooi als twee marktpartijen de meerwaarde zien om op het punt van leegstand samen te werken. Wij zijn trots dat Ad Hoc haar diensten op het gebied van leegstandbeheer, tijdelijke verhuur,  toezicht en beveiliging aan de leden van de NVM  kan aanbieden om zo hiermee verloedering en criminaliteit ook op het platteland tegen te gaan.

Lees ook: Bouw van Tiny Houses zorgt voor primeur in Hengelo