Het Kadaster waarschuwt dat het kopen van een eerste woning steeds lastiger wordt. De leeftijdsgroep waarbinnen starters nu hun eerste woning kopen wordt steeds smaller luidt de conclusie. Het Kadaster deed onderzoek naar koopstarters in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Koopstarters

Sinds het einde van de crisis in 2014 neemt het aantal koopstarters af. De meeste koopstarters zijn te vinden in de leeftijdscategorie van 25 tot 30 jaar. Zowel koopstarters onder de 25 jaar als boven de 35 jaar kopen nu minder vaak voor dan voorheen. Woningmarktexperts (lees rapport hier) van het Kadaster waarschuwen vandaag dat het steeds moeilijker wordt om een eerste woning te kopen.

Oorzaken

Koopstarters kunnen tegenwoordig steeds moeilijker met doorstromers concurreren. Doorstromers krijgen hun financiering over het algemeen sneller rond. Zo kunnen zij bijvoorbeeld gebruik van maken van hun overwaarde en in sommige gevallen lenen tegen hun oude, gunstige hypotheekvoorwaarden. Beleggers gooien ook steeds vaker roet in het eten want ook zij krijgen de financiering sneller rond. Ook de huizenprijzen van tegenwoordig schrikken veel starters af. Zij zijn bang dat ze teveel betalen en hun huis niet veel meer in waarde kan stijgen. Woningmarktexpert Paul de Vries spreekt van een trend. “Al een half jaar op rij zien we dat vooral Nederlanders onder de 35 jaar minder kopen.”

Ook minder koopstarters onder 35 plussers

Om een huis te kopen heb je spaargeld nodig en tijd om deze op te bouwen. De groep 20- tot 25-jarigen heeft voornamelijk onvoldoende tijd om gehad om te sparen. Waar het bij de 35+ doelgroep aan ligt is nog niet helemaal duidelijk. “Wellicht dat deze groep als twintiger de boot miste in de tijd dat de hypotheekvoorwaarden zeer ongunstig waren voor flexwerkers en zij zodoende in de particuliere huursector terecht zijn gekomen met hogere huren, waardoor zij geen kapitaal hebben kunnen opbouwen”, aldus het Kadaster. Paul de Vries spreek tevens over de woonwens van doelgroep: “Op die leeftijd hebben mensen behoefte aan een wat groter huis, bijvoorbeeld vanwege een gezin. Maar deze groep koopstarters moet dan concurreren met leeftijdsgenoten die doorstromen”. Wie geen huis heeft gekocht voor het 35e levensjaar dreigt dus de boot te missen.