De roep om betaalbare woningen is in de grote steden van Nederland groot. Lagere of middeninkomens hebben steeds minder kans op een betaalbare woning. Wachttijden bij woningcorporaties zijn fors en met een iets hoger inkomen ben je aangewezen op de vrije sector waar de huurprijzen de pan uit rijzen. In Amsterdam gaat CZAN Ontwikkeling, een combinatie van Blauwhoed en AM, bouwen voor deze doelgroep.

Elzenhagen Zuid

In Amsterdam Noord wordt het project Elzenhagen Zuid ontwikkeld. Hier komen 1.800 woningen met verschillende sport- en onderwijsvoorzieningen. De helft van deze woningen zijn bestemd voor sociale huur (30%) of middel dure huur (20%). De rest is bestemd voor de vrije sector.

Jongeren en statushouders

Een gedeelte van het gebied zal door de woningcorporaties Eigen Haard en de Key worden voorzien van tijdelijke woningen. De woningen in dit project genaamd Startblok Elzenhagen, komen beschikbaar voor een specifieke doelgroep. In de tijdelijke woningen die worden gebouwd door Jan Snel komen jongeren (leeftijd 18 t/m 27 jaar) en statushouders te wonen.

Samen bouwen aan een toekomst

Het project Startblok Elzenhagen is er op gericht om jongeren en statushouders samen te laten leren en ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de bewoners een gemeenschap gaan vormen die elkaar helpen. De bewoners moeten samen de woningen, het terrein en de gemeenschappelijke ruimten beheren. Daarnaast gaan de bewoners ook zelf het algemeen beheer op zich nemen. Hieronder valt bijvoorbeeld de werving en selectie van nieuwe huurders en het afhandelen van onderhoudsverzoeken. Ze worden hiervoor opgeleid door Woonstichting De Key.