Het Tweede Kamerlid Chris Stoffer van de SGP heeft vragen gesteld over de verhoging van tarieven voor warmtelevering door warmtenetten. Door een koppeling in de Warmtewet tussen gasprijzen en warmtenetten mogen de kosten volgend jaar met € 164,- stijgen. Stoffer wil weten van Minister Wiebes hoe hij gaat voorkomen dat deze kosten oneigenlijk hoog worden.

Stijgende kosten

De tarievenstijging voor warmtelevering komt door de hogere gastarieven. Daarnaast stijgen de energiebelasting en de opslag voor duurzame energie. Doordat gasprijzen van huishoudens en prijzen van warmtelevering zijn gekoppeld stijgen dus ook de kosten voor warmtenetten.

Geen keuze

Bewoners van appartementen hebben meestal geen keuze voor de levering van warmte. Dit geldt overigens ook voor sommige woningen. In sommige complexen en woonwijken wordt men via de koopakte verplicht om gebruik te maken van het warmtenet. Het aantal warmtenetten zal de komende tijd toenemen. Het wordt gezien als een belangrijk alternatief voor verwarming met aardgas. Op dit moment worden slechts 5 procent van de woningen in Nederland door warmtenetten verwarmd. Dit zal naar verwachting oplopen tot 50% in 2050. Verwarmen met een warmtenet zou resulteren in 50 tot 70 procent minder uitstoot van CO2 vergeleken met een eigen cv-ketel op aardgas.