De provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort zijn gestart met een project waarbij burgers zelf metingen uitvoeren. Gedurende drie jaar gaan 100 inwoners in hun straat meten wat de fijnstof- en stikstofdioxideconcentraties zijn. Daarnaast worden metingen uitgevoerd naar geluidsoverlast.

Luchtkwaliteit

De metingen zijn onderdeel van het project  ‘Meet je stad!’. Dit is een project waarbij burgers in Amersfoort onderzoek doen naar de gevolgen en beleving van klimaatverandering op wijk- en straatniveau. De provincie Utrecht heeft een gezonde leefomgeving als aandachtsgebied opgenomen in haar uitvoeringsagenda.

Sensoren

De metingen worden verricht met sensoren. Deze zijn verbonden met een centraal netwerk. Daar worden de gegevens verzameld en geanalyseerd. Gedeputeerde Mariette Pennarts: “Met de gegevens kunnen we beter in kaart brengen hoe het gesteld is met onze luchtkwaliteit en gebieden met elkaar vergelijken. Ook willen we van inwoners zelf horen hoe zij zelf de luchtkwaliteit ervaren, maar ook de kennis vergroten over dit onderwerp.”

Publiek

Naast de gemeente Amersfoort werkt de provincie Utrecht ook samen met het RIVM en de gemeente Zeist. Andere gemeenten in de provincie kunnen aansluiten bij het project. De metingen en analyses zullen vrij beschikbaar worden gesteld via een interactieve website. Eens per jaar is er ook een dag waarbij een groter publiek deelgenoot kan worden van het project, middels workshops, proefjes en een symposium.

Norm

In stedelijk gebied zijn de concentraties aan luchtverontreinigende stoffen vaak hoger dan voor je gezondheid wenselijk is. Er zijn verschillende normen die gehanteerd worden. Zo is er de Europese norm die veel soepeler is dan de normen die de WHO (Wolrd Health Organisation) hanteert. Met dit project willen de provincie Utrecht en Amersfoort meer zicht krijgen op de daadwerkelijke waarden. Hieruit kan volgen welke maatregelen moeten worden genomen om de stad schoner te krijgen.

Lees ook: Gladde gevels verdubbelen het kabaal en Minister gaat geluidsoverlast warmtepompen aanpakken