De eisen voor het bouwen volgens de nieuwe BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) worden waarschijnlijk uitgesteld. Dit meldt het LenteAkkoord. Dit komt door het ontbreken van software waarmee de branche kan rekenen aan de gebouweisen.

Minimaal 6 maanden

De betrokken partijen hebben Minister Ollongren gevraagd om de BENG eisen pas in te voeren na minimaal 6 maanden nadat de software beschikbaar is. Het lijkt erop dat dit niet voor 1 juli gaat plaatsvinden waardoor een ingangsdatum van 1 januari 2020 dus niet zou lukken.

De partijen Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw hebben op 1 oktober 2018 een brief gestuurd naar de Minister met de vraag wat de wettelijke ingangsdatum zal worden. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Wel liet een ambtenaar van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ontvallen dat 1 januari 2020 niet gaat lukken.

Software leveranciers denken eind 2019 de programmatuur gereed te hebben. Minister Ollongren komt in juni 2019 met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning naar buiten.