Heeft natuurlijke ventilatie nog wel toekomst? Door de toenemende druk om woningen beter te isoleren lijkt natuurlijk ventileren op haar retour. De energieprestaties van een woning zijn vaak veel beter te optimaliseren door bijvoorbeeld een balansventilatiesysteem. Hierbij wordt lucht geforceerd toegevoerd en afgevoerd waarbij de warmte wordt overgedragen. Toch vinden veel mensen het prettig om zelf invloed te kunnen uitoefenen op toevoer van verse lucht en ook vaak een prettige beleving te hebben bij het simpelweg openen van een raam.

Bij een natuurlijk ventilatiesysteem waarbij lucht de woning binnenkomt door ventilatieroosters wordt ook geadviseerd om tevens handmatig te luchten. Minimaal één keer per dag in iedere kamer een raam of buitendeur gedurende 15 minuten minimaal een handbreedte open te zetten. Luidt het advies van de GGD. Dit kan het beste als er veel vocht wordt geproduceerd, tijdens en na koken of douchen en na het slapen. Door de verwarming laag te zetten tijdens het luchten, wordt voorkomen dat onnodig warmte het pand verlaat.

Om toch op energiezuinige wijze gebruik te kunnen maken van natuurlijke ventilatie in de woning zijn er vraaggestuurde natuurlijke ventilatie-toevoerroosters ontwikkeld. Hierbij wordt de toevoerlucht geregeld met sensoren in combinatie met een mechanische afvoer. Hierdoor wordt energie bespaard door alleen die ruimtes te ventileren waar het nodig is. De andere ruimten worden niet of nauwelijks geventileerd. Daardoor is de totale ventilatie en het warmteverlies van de woning minder.

De uitdagingen die hierbij spelen zijn het realiseren van een goede ventilatie zonder dat er een koudeval of tocht optreedt. Door de vraag naar verse buitenlucht te regelen op basis van het aanwezige CO2 of vochtgehalte wordt er meer geventileerd wanneer het nodig is. Als bewoners bijvoorbeeld niet aanwezig zijn kan de mechanische afvoer een tandje lager waardoor juist energie wordt bespaard. Er bestaan systemen die alleen de mechanische afvoercapaciteit regelen maar er bestaan ook systemen die de toevoerroosters verder open of dicht zetten.

Lees ook: Bespaar op energiekosten door te ventileren