Er komen steeds meer stemmen op die pleiten voor wetgeving om de huur betaalbaar te houden. In steeds meer steden lopen de huren op. Oorzaak is het tekort aan betaalbare huurwoningen en het gebrek aan koopwoningen voor starters. Het AD meldt dat wethouder Revis in Den Haag snel actie wil nemen en de vrije huurmarkt wil gaan beperken.

Leraren kunnen niet meer huren

Door de oplopende huurprijzen is in Den Haag nu een maandelijkse huur van € 1.250,- per maand zeer gebruikelijk. Dit is voor lagere en middeninkomens veel meer dan de aanbevolen 30% van het inkomen dat het Nibud adviseert. De VVD wethouder ziet problemen ontstaan doordat bijvoorbeeld leraren, verplegers en politieagenten straks niet meer in de stad kunnen wonen. Hij wil maatregelen nemen omdat de markt het zelf schijnbaar niet kan oplossen.

Welke maatregelen

Het is nog onduidelijk welke maatregelen de wethouder in Den Haag wil nemen. Hiervoor moet eerst juridisch uitgezocht worden wat er binnen de huidige wetgeving mogelijk is. Een groep woningcorporaties pleit bij de overheid voor de mogelijkheid van Passend Wonen. Hierbij willen ze gedurende een huurovereenkomst de prijs van een huurwoning kunnen aanpassen als de inkomens of gezinssituatie van de huurder wijzigt. Een recent voorstel van o.a. Kamerlid Eric Ronnes (CDA) zou woningcorporaties de mogelijkheid moeten geven om huurders met een te hoog salaris voor meer te laten betalen voor de corporatiewoning. De huurders hebben echter op dit moment geen goed alternatief. De huren in de vrije sector zijn veel hoger en koopwoningen ontbreken of zijn te duur.

Meer woningen niet de oplossing

De stijging van huizenprijzen en huurprijzen lijkt een direct gevolg van een tekort aan woningen. Journalist Hans de Geus stelt recent in een artikel op Follow the Money dat dit slechts een deel is van de oorzaak. De regels van overheid en banken zijn minstens zo bepalend als het gaat om de huizenprijzen en dus ook huurprijs van een woning. Hij beschrijft diverse maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er hogere hypotheken kunnen worden opgenomen.

  • Tweeverdieners mogen op beide salarissen lenen
  • Ouders mogen kinderen belastingvrij schenken ten behoeve van woningfinanciering
  • Hypothecaire lening met huurinkomsten als basis

Het gevolg zijn stijgende woningprijzen.

Zelf vervullende voorspelling

De situatie in veel steden lijkt een Selffulfilling prophecy. Door de hogere huizenprijzen stijgen de huren en daarmee de opbrengsten van de beleggers. Dit zorgt voor hogere huren. Dit is weer mogelijk omdat de WOZ waarde een belangrijk onderdeel is van de puntentelling voor de maximale huurprijs.

Rentestand

Een andere belangrijke oorzaak van de hoge huizenprijzen en huurprijzen is de lage rentestand. Naar verwachting zal de rente in Europa nog in ieder geval tot de zomer 2019 gelijk blijven. Voor beleggers blijft het daarom interessant om te kopen voor de verhuur. De roep om in te grijpen komt daarom steeds vaker en luider binnen de gemeenteraden van diverse steden. In Amersfoort eist de SP dat de wethouder binnen 6 weken met een actieplan komt om de huren te beperken.

Grond vrijgeven met afspraak

Amsterdam en Utrecht maken afspraken over de huur die projectontwikkelaars mogen vragen voor grond die ze vrijgeven. Hierdoor kunnen ze invloed uitoefenen op de huurprijs van nieuwbouwwoningen. Volgens Architect Harvey Otten een slecht plan. Het reguleren van huurprijzen zal volgens hem averechts werken. Bewoners zullen alleen maar langer in hun ‘goedkopere’ huurwoning blijven zitten omdat verhuizen te kostbaar is. Dit is namelijk wat ook gebeurd bij de zogenoemde ‘scheefhuurders’.