Veel woningcorporaties melden dat de jaarlijkse stijging van huurkosten grotendeels beperkt blijft. Het overgrote deel van de sociale huurders krijgt hierdoor een huurverhoging van ongeveer 1,6% wat ongeveer overeenkomst met de inflatie. Huurders met een hoger inkomen staat wel vaker een hogere huurverhoging te wachten.

Zo meldt woningcorporatie Actium dat dit jaar 98% van de huurders een bescheiden jaarlijkse huurverhoging tegemoet kan zien van 1,7%. Portaal laat de huren stijgen met 1,6%. Ook de Enschedese woningcorporatie Domijn laat voor een groot gedeelte van de huurders de huren stijgen met 1,6%.

Voor huurders met een hoger inkomen hebben woningcorporaties de mogelijkheid om de huren te laten stijgen tot  5,6 procent. Het gaat dan om een jaarlijks inkomen vanaf 42.436 euro. Veel woningcorporaties gebruiken deze hogere huurverhoging om deze huurders te bewegen naar een andere woning te zoeken. Op deze manier komt er dan plaats voor laagverdieners die van de sociale huurwoning gebruik kan maken. Hierbij wordt wel vaak een uitzondering gemaakt voor hogere inkomens die nu ook al een hoge huur betalen.

Geen verhoging lagere inkomens

Woningcorporatie Portaal kiest ervoor om de huurprijs voor huishoudens met een inkomen lager dan 42.436 euro en een huur van 720,42 euro of hoger niet te verhogen. De huur is voor deze groep mensen al fors ten opzichte van hun inkomen. Portaal zou ook voor deze groep een verhoging mogen doorvoeren van maximaal 4,1% maar kiest er dus voor om dit niet te doen. Ook diverse andere groepen huurders krijgen geen huurverhoging, bijvoorbeeld omdat er een sloopbesluit is genomen voor hun woning, of er dit jaar een renovatie op stapel staat voor hun woning.