Lloyd advocaten in Veendam begint een gerechtelijke procedure tegen woningcorporatie Welbions. Zij doen dit namens 76 huurders uit Veldwijk-noord gelegen in Hengelo. De inzet is een renovatievergoeding van 5.799 euro per huishouden. Eind juni liet Lloyd reeds weten stappen te ondernemen.

Onderhoudsoperatie

Welbions kondigde in 2014 een ‘grote onderhoudsoperatie’ aan in Veldwijk-Noord. De onderhoudsoperatie werd gezien als een belangrijk onderdeel van de totale aanpak van de Berflo Es. Veldwijk-Noord is een van de buurten gelegen in Berflo Es.

Geen renovatievergoeding

Volgens Lloyd advocaten hebben enkele honderden huishoudens in Veldwijk-Noord geen renovatievergoeding van 5.799 euro per huishouden ontvangen. Advocaat van Gessel eerder dit jaar: “Er is sprake geweest van renovatie, geen groot onderhoud waarvoor een vergoeding van 185 euro wordt toegekend. Feitelijk was de woning een tijd onbewoonbaar en dan moet je gewoon een renovatievergoeding betalen.” Volgens Van Gessel kunnen mensen nog aansluiten in de procedure die straks leidt tot een dagvaarding voor Welbions. „Die procedure is noodzakelijk, omdat Welbions deze huishoudens ten onrechte geen renovatievergoeding heeft gegeven”, aldus advocaat Saskia van Gessel.

Brief namens huurders

Lloyd stuurde Welbions eerder dit jaar een brief met onder andere de volgende passage: “Uit het relaas van deze bewoners is ons duidelijk geworden dat woningstichting Welbions in 2014 en 2015 een grootschalige renovatie heeft uitgevoerd aan de huurwoningen in de wijk Veldwijk te Hengelo. De renovatie omvatte onder meer het (gelijktijdig) vervangen van de keuken, de badkamer en het toilet, en soms ook het aanleggen van centrale verwarming, het aanbrengen van dubbele beglazing en het verwijderen van asbest. Daarnaast werden de gevels en het trappenhuis aangepakt.” Lloyd vervolgde: “‘Voorafgaand aan deze renovatie heeft de Stichting Welbions de bewoners verzekerd dat zij in hun woning konden blijven wonen. In de praktijk bleken de woningen echter volstrekt onbewoonbaar. Er was geen water, geen sanitair, geen keuken, geen verwarming en de hele woning lag overhoop met stof en troep. De meeste bewoners hebben noodgedwongen tijdelijk elders hun intrek moeten nemen.”

Reactie Welbions

Eerder dit jaar liet Welbions Directeur/bestuurder Erik Markvoort zich al uit over de kwestie. “We hebben gehandeld conform de wettelijke voorschriften en ons sociaal statuut. Ik zie de kwestie met vertrouwen tegemoet. We hebben naar eer en geweten gehandeld. Precies zoals andere corporaties in identieke gevallen ook hebben gedaan.”