Steeds meer woningcorporaties geven hun eigen huurders voorrang als ze een woning willen kopen van de corporatie. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Buurten met een grotere diversiteit aan huur en koopwoningen zijn vaak prettiger om in te wonen. Het is dus voor een woningcorporatie prettig om een gevarieerd aanbod in een wijk te krijgen. Voor bewoners van een huurwoning is het op de huidige woningmarkt niet eenvoudig om in aanmerking te komen voor een koopwoning. Veel woningen zijn snel verkocht, vaak zelfs boven de vraagprijs. Dit is uiteraard wel sterk afhankelijk van de regio.

De Alliantie

Woningcorporatie de Alliantie meldt vandaag dat huurders van de Alliantie voortaan voorrang krijgen. Als ze de vraagprijs bieden dan kunnen ze de woning kopen. Ook andere woningcorporaties kennen dergelijke voordelen voor de eigen huurders toe. Zo werkt woningcorporatie Mooiland Maasland met een korting van 10 procent. Deze korting wordt aangeboden aan huurders die bieden op een woning uit het woningaanbod van Mooiland Maasland. Deze corporatie stelt als voorwaarde dat de koper minimaal één jaar huurder is van Mooiland en geen tijdelijk huurcontact heeft.

Kooprecht

Bovenstaande voordelen voor aanschaf van een huurwoning gelden voor het woningaanbod van de verhurende woningcorporaties. Dit staat los van het kopen van de eigen huurwoning. Er bestaat geen wettelijk kooprecht van de huurder. Bij huur van woningcorporaties geldt er echter wel een vaak een voorkeursvolgorde voor aanbieding. Dit betekent dat de woningcorporatie bij verkoop van de huurwoning de woning dient aan te bieden aan de zittende huurder.