In de Woningwet is vastgelegd dat huurdersorganisaties sinds 1 juli 2015 mogen meepraten met gemeenten en woningcorporaties over nieuw woonbeleid en bouwactiviteiten. Platform31 onderzocht onlangs of dit ook daadwerkelijk gebeurd en wat de ervaringen zijn. Uit het onderzoek van Platform31 blijkt dat woningcorporaties welwillend zijn maar dat het overleg nog niet altijd op de juiste wijze van de grond komt.

Woningcorporaties gaan minimaal eens per jaar om de tafel met de gemeente waarin ze werkzaam zijn. Sinds de invoering van de woningwet is het verplicht om ook de huurdersorganisatie hierbij uit te nodigen. Zij kunnen de corporatie en gemeente van advies voorzien. Nu blijkt dit in de praktijk nog niet altijd soepel te verlopen. Platform31 heeft daarom een spel bedacht wat woningcorporaties kan helpen bij het inschakelen van huurdersorganisaties.

Het spel ‘Visie op wonen en wijken’ is een hulpmiddel om huurorganisaties te betrekken bij overleg om te komen tot een breed gedragen woonvisie. Daarnaast helpt het spel om gezamenlijk te komen tot prioriteiten, bijvoorbeeld ten behoeve van prestatieafspraken. Het spel verbindt bewoners, gemeente en corporatie en faciliteert een informeel gesprek over het woonbeleid.

Maatwerk

De aanbieder en bedenker van het spel, Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie. Hierin werken overheden en woningcorporaties samen met individuen en marktpartijen. Deze organisatie is ook aanwezig bij het spelen van het spel dat overigens op lokale behoefte kan worden aangepast. Meer informatie kunt u hier vinden.