Woningcorporatie Portaal heeft aangegeven dat de huurverhoging beperkt zal blijven tot maximaal 1,4% voor lagere inkomens. Voor een groep van 478 huurders met een relatief hoge huur in verhouding tot hun inkomen zal de huur helemaal niet stijgen. Portaal laat weten dat ze dit beleid ook de komende jaren willen hanteren.

Stijging huur hogere inkomens

Voor hogere inkomens gaat Portaal de huren wel maximaal verhogen. Per 1 juli 2018 zullen huurders met een komen van meer dan  41.056 euro per jaar een huurverhoging krijgen van 5,4%. Dit is de maximaal toegestane huurverhoging die wettelijk mag worden gegeven.

Portaal kijkt  voor de betaling van het inkomen naar de de huishoudsamenstelling op peildatum 1 juli 2018. Voor het inkomen wordt gekeken naar het inkomen verdiend in 2016. Ook de inkomens van kinderen worden meegeteld maar voor kinderen die op 1 januari 2018 jonger waren dan 23 telt alleen het inkomen boven het wettelijk minimumloon van 19.758 euro mee.