Nagenoeg de helft van het maandinkomen kwijt aan huur. Voor sommige huurders die zijn aangewezen tot de vrije sector is dit de harde werkelijkheid. De Woonbond uit haar zorgen omdat huurders na aftrek van de woonlasten een stuk minder over houden dan kopers met een vergelijkbaar inkomen. ‘Het scheelt soms een paar tientjes, maar dat loopt op tot een paar honderd euro per maand’, zegt directeur Ronald Paping.

Sociaal huren versus de vrije sector

Huurwoningen in de sociale sector gaan tot 710 euro, huurwoningen in de vrije sector starten vanaf 711 euro. Wie mag huren in de sociale sector is ongeveer een derde van het maandelijks inkomen kwijt aan huur. Wie aangewezen is tot huren in de vrije sector kan daarentegen tot wel 50 procent van het maandelijks inkomen afschrijven aan de huur. Deze feiten komen naar voren uit de Lokale Monitor Wonen van onder meer de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de Woonbond.

Tussen wal en schip

Een maandinkomen dat te laag is voor een goede hypotheek, maar te hoog is om sociaal te mogen huren. Deze huurders worden financieel het hardst getroffen. Het aanbod vrijesectorwoningen is veel te krap volgens hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Vanwege de peperdure huurprijzen in de vrije sector komen de mensen haast in armoede en dat is zorgwekkend. De Woonbond pleit al langere tijd voor een huurverlaging van 10 procent om zo het verschil in koopkracht tussen huurders en huiseigenaren kleiner te maken.

Armoede en stress

Huurders die een groot deel van hun inkomen moeten betalen aan huur hebben vaker te maken met armoede en stress. Dit heeft weer een negatief gevolg voor de leefbaarheid in de buurt. Initiatieven van woningcorporaties en gemeenten kunnen bijdragen aan een verbetering hiervan. Zo maakte woningcoporatie SWZ onlangs bekend dat ze een proef starten waarbij ze woningen met lagere huurprijzen ook beschikbaar stellen voor iets hogere inkomens. De VNG heeft onlangs een informatief document gepubliceerd waarin staat hoe armoede kan worden bestreden. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen over het invoeren van een noodstop tegen extreme huurprijzen in de vrije sector. Gemeenten moeten hiermee de mogelijkheid krijgen om ‘de extreme huren in de middenhuursector een halt toe te roepen’.