Er komen steeds meer signalen dat de gekte op de huizenmarkt afneemt. Er lijkt een niveau bereikt te zijn tot waar consumenten bereidt zijn te betalen voor woonruimte. “Dit is een nieuwe ontwikkeling voor de woningmarkt. ” aldus Ger Jaarsma voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.

Meer huizen te koop

Voor het eerst in 18 kwartalen zijn er meer woningen op de markt gekomen. Het lijkt er op dat veel huizenbezitters nog willen profiteren van de gestegen prijzen. Toch ligt het aantal verkochte woningen wederom lager dan voorheen. Consumenten hebben dus iets meer keuze maar door de hoge prijzen worden toch minder woningen verkocht.

Regionale verschillen

Algemene uitspraken over de woningmarkt in Nederland gaan mank als wordt ingezoomd op regio’s. Volgens de NVM is de markt in Amsterdam vaak voorloper voor de rest van het land. “Oververhitte gebieden zullen naar alle waarschijnlijkheid afkoelen, met een afvlakkende prijsstijging.”

prijzen zijn gestegen
Tabel: stijging van prijzen van nieuwbouwwoningen en bestaande woningen ten opzichte van een jaar eerder.

Nieuwbouw te weinig en te duur

Om het tekort aan woningen op te heffen wordt flink ingezet op nieuwbouw. Toch worden er ook dit jaar weer minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan gewenst. “Waar we zeker 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar nodig hebben, blijft ook dit jaar de teller steken op minder dan 70.000 woningen.” Bovendien haalt NVM signalen uit de markt dat de prijzen van nieuwbouw fors stijgen zonder dat de kwaliteit mee stijgt. Het CBS meldt dat prijzen van nieuwbouw koopwoningen in het derde kwartaal van vorig jaar 17 procent duurder waren dan een jaar eerder. Dit komt onder meer door aardgasloos bouwen en door gestegen kosten van arbeid en materialen.