Stichting Eropaf gaat zich inzetten voor een verbod op huisuitzettingen als gevolg van huurschuld. Huisuitzettingen zorgen voor enorme maatschappelijke en materiële schade. De schade beperkt zich niet tot het individu maar raakt ook de samenleving.

Handreiking voorkomen huisuitzettingen

Afgelopen vrijdag vond er een symposium plaats in Amersfoort. Het symposium was naar aanleiding van de tweede, totaal herziene, druk van de ‘Handreiking Voorkomen huisuitzettingen. Ongeveer 70 mensen namen deel aan het symposium van Stichting Eropaf. Onder de deelnemers bevonden zich bewindvoerders, incassomedewerkers van woningcorporaties, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners en deurwaarders.

Gedurfde stelling

Een wettelijk verbod op huisuitzettingen is de gedurfde stelling tijdens het symposium. Maar een huisuitzetting als gevolg van huurschuld is er altijd een teveel volgens Marc Räkers, bestuurder van Eropaf. ‘‘Uit je huis gezet worden is een traumatische ervaring, vooral voor gezinnen met kinderen. Onze vroeg-eropaf-aanpak is erop gericht om samen met woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijk werk, schuldhulpverleners en deurwaarders huisuitzettingen te voorkomen. Dat ingrijpen gebeurt al bij twee maanden huurachterstand. Dan heb je nog een heleboel tijd om huisuitzetting te voorkomen. Maar helaas lukt dat niet altijd en daarom pleiten wij voor een verbod op huisuitzettingen’’, aldus Räkers.

Vroegtijdig ingrijpen loont

Het vroegtijdig actie ondernemen bij huurschuld heeft inmiddels tot positieve resultaten geleid. Sinds 2013 zijn de huisuitzettingen flink gedaald. Dit valt terug te zien in de cijfers van Aedes, branchevereniging van woningcorporaties. In 2013 waren er nog bijna 7000 huisuitzetting, in 2017 is dit bijna gehalveerd. Toch moet er niet te vroeg gejuicht worden volgens Räkers: ‘‘De daling is hartstikke mooi, maar waarschijnlijk zijn het er toch aanzienlijk meer. We hebben bijvoorbeeld geen zicht op wat er in de commerciële huursector gebeurt. En de vrijwillige vertrekkers, ook wel ‘Noorderzonnetjes’ genoemd, worden niet meegerekend.’’

Hulp van gemeente of wooncorporatie

In sommige gevallen neemt de gemeente of woningcorporatie het huurcontract tijdelijk over. De huurder krijgt dan de gelegenheid om zijn financiën weer op orde te krijgen. Men spreekt hier over de zogeheten ‘terugklapcontracten’. Een medewerker van de Federatie Opvang heeft goede ervaringen met deze ‘terugklapcontracten’. ‘‘Dat vinden we niet alleen uit mededogen, maar het is ook financieel verstandig. Een ontruiming is behalve een ingrijpende gebeurtenis, namelijk ook heel duur.’’

Politiek

Ook politiek Den Haag wil het aantal huisuitzettingen verminderen. Op 27 juni nam de Tweede Kamer een motie aan van CDA-Kamerlid Peters die de regering oproept met gemeenten ‘‘af te spreken dat afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen voortaan deel gaan uitmaken van gemeentelijke plannen van aanpak voor het oplossen van schulden en armoede’’.

Impact huisuitzetting

Een (dreigende) huisuitzetting zorgt vaak voor spanning, paniek en angst. Op Twitter gaf iemand onlangs aan dat zijn huisuitzetting een opluchting was vanwege alle stress. In 2014 hebben het Radboud UMC en de Hogeschool Utrecht een onderzoek gedaan naar de impact van een dreigende huisuitzetting. Het onderzoek is hier terug te lezen.