De Amsterdamse huizenmarkt is oververhit. De regio Holland boven Amsterdam biedt aan om Amsterdam en de omliggende gemeenten te ondersteunen door de bouw van 40.000 extra woningen in de regio.

Stijgende huizenmarkt

De Amsterdamse huizenmarkt bevindt zich in een alarmerende fase. In een jaar tijd zijn de verkoopprijzen van Amsterdamse huizen ruim 20 procent gestegen tot gemiddeld 463.000 euro. Sven Heinen, voorzitter van Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) spreekt van een ongezond situatie. Elk kwartaal hoop ik signalen van afkoeling te zien, maar niets van dit alles. De Amsterdamse huizenmarkt is zwaar oververhit.”

Uitwijken naar omliggende gebieden

Omdat Amsterdammers geen woning (meer) kunnen betalen in hun stad zijn zij genoodzaakt om buiten Amsterdam een woning te kopen. Vorig jaar zijn al ruim 23.000 Amsterdammers elders in de provincie Noord-Holland gaan wonen. Er is wel een toename van expats in Amsterdam die minder moeite hebben met de hoge prijzen. Heinen: “Voor iemand uit Londen is Amsterdam zelfs goedkoop.”

Gevolgen voor de regio

De huizenmarkt in plaatsen als Alkmaar, Hoorn, Schagen komt nu net als de Amsterdamse huizenmarkt ook onder druk te staan. “Wij merken dat het voor onze mensen moeilijker is een huis te vinden, doordat Amsterdammers deze kant opkomen,” zegt Jelle Beemsterboer, wethouder in Schagen tegen het Parool.

Versnelde woningbouw

Holland boven Amsterdam heeft een aanbod gedaan voor de extra bouw van 40.000 woningen. Op deze manier willen zij helpen de druk op te vangen. Beemsterboer:  “Met dit bod wil de regio gehoor geven aan de oproep van inwoners, de markt en de landelijke politiek om de woningbouw te versnellen. De enige manier om krapte op de woningmarkt op te lossen is door snel meer te bouwen, dat is precies wat we van plan zijn. Wij rekenen op steun vanuit andere overheden voor versnelling van de woningbouw in onze regio.”

Locaties

Er is bewust gekozen voor groen stedelijke en centrum-stedelijke woonmilieus in de plannen. “Wij merken dat er veel vraag is naar binnenstedelijke woningen.” Vooral voor Amsterdammers zijn deze plekken aantrekkelijk: groter en groener dan in de hoofdstad, met veel voorzieningen om de hoek aldus Beemsterboer. De nieuwbouw zou daarom goed passen in o.a.: Kanaalzone en binnenstad Alkmaar, Hollenkwartier en Poort van Hoorn, Stationsomgeving Heerhugowaard, Zandzoom en Stationsomgeving Uitgeest.

Holland boven Amsterdam als voorbeeld

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, op de site van Archidat: “De woningopgave in ons land is enorm. In de Woonagenda hebben we met elkaar afgesproken jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Over waar die moeten komen, is Bouwend Nederland in gesprek met overheden. Holland boven Amsterdam gaat voortvarend aan de slag, om voldoende goede woningen te realiseren op de juiste locaties. De regio gaat hierover in gesprek met de MRA. Wat mij betreft, kunnen andere regio’s daar een voorbeeld aan nemen”