Woningcorporaties maar straks ook particuliere verhuurders staan voor een enorme opgave. Honderdduizenden woningen moeten een betere energieprestatie krijgen. Dit gaat veel geld kosten maar levert ook veel op. Een lagere milieubelasting én een lagere energierekening. Hoewel het een investering betreft in de woning hoeft de verhuurder niet alle lasten zelf op zich te nemen. Dit hebben huurders en verhuurders afgesproken in het Sociaal Huurakkoord 2018.

Kost huurder geen geld

Een belangrijk uitgangspunt bij het in rekening brengen van energieprestatieverbeteringen is dat het de huurder per saldo geen geld kost. Een maandelijkse vergoeding die betaald moet worden is dus gelijk aan, of lager dan de besparing op energiekosten. Daarnaast zou de gemaakte investering in veel gevallen een comfortverbetering zijn.

Tabel maakt vergoeding inzichtelijk

De Woonbond heeft samen met Aedes een tabel gemaakt waarin overzichtelijk staat weergegeven welke huurverhoging kan worden gevraagd. Dit is afhankelijk van de verbetering in de energieprestatie. Op dit moment wordt dit nog bepaald met behulp van energielabels. Met de introductie van BENG zullen de energielabels waarschijnlijk veranderen. De tabel zal tegen die tijd dan ook daarop aangepast worden.

De vergoedingentabel geeft inzicht in de te verwachte besparing op energiekosten. Het is voor verhuurders geen verplichting om deze tabel te hanteren bij het verhogen van de huurprijs naar aanleiding van energieprestatieverbeteringen.  De Woonbond adviseert in principe positief als de gevraagde huurverhoging op of onder de bedragen in de tabel uitkomt.