Het is voor een groeiende groep burgers lastiger om thuis te blijven wonen. Door ouderdom, eenzaamheid, vaak gepaard met fysieke en geestelijke gezondheidsklachten. Gemeenten zoeken naar oplossingen voor een ‘inclusieve’ woonwijk. Een wijk waar bewoners met plezier kunnen blijven wonen en waar de kwaliteit van leven hoog blijft.

Initiatieven

Er komen steeds meer zorgondernemers en woningcorporaties die woongebieden transformeren voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Wooninitiatieven die senioren en andere groepen samenbrengen. Maar de lessen die hierbij worden geleerd blijven vaak lokaal of regionaal.

Op zoek naar 24 woonwijken

Platform31 gaat nu op zoek naar 24 woonwijken waar ze samen kunnen leren van de genomen maatregelen. Door meer van elkaar te leren, elkaars fouten en goede voorbeelden uit te wisselen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt, willen gemeenten met hun samenwerkingspartners ervoor zorgen dat dat het goed wonen in de wijk is voor groepen met beperkingen. Platform31 is hiervoor op zoek naar beleid-, strategische en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en bewonersinitiatieven verbonden aan een wijkcoalitie.

Aanmelden

Tot 12 april kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.

Voorbeelden van innovatiethema’s die met de kopgroep worden bepaald:

  • Duurzaam en geschikt aanpassen;
  • Aanpassen van de eengezinswoningvoorraad;
  • Wat doet senioren verhuizen? Over wooncoaches en nieuwe woongemeenschappen;
  • Langer thuis koppelen aan transitieopgaven;
  • Ontmoeting door en met wijkbewoners;
  • Aan de slag: een goede procesaanpak van innovatie.

Meer informatie kunt u vinden bij Platform31