Het verschuiven van zorgtaken van Rijk naar gemeenten is een slechte ontwikkeling volgens 50% van de Nederlanders. Het percentage dat hier zo over denkt is gegroeid sinds de invoering van deze decentralisatie in 2014. Toen nog dacht 46% dat het niet positief zou uitwerken. Dit blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Scepsis

De voornaamste nadelen die worden genoemd in het onderzoek zijn de bezuinigingen, de beperkte deskundigheid van gemeenten, ongelijkheid tussen gemeenten en de ingewikkeldheid van het systeem. Er kleven volgens de helft van de bevolking meer nadelen dan voordelen aan de verschuiving. De voordelen die door sommige worden genoemd gaan vooral over ondersteuning die nu dichter bij de burgers wordt geregeld en zo beter op individuele situaties kan worden afgestemd.

Prioriteit

De interesse en het belang van zorg wordt door het SCP onderzoek ook vastgelegd. Bij de politieke prioriteiten is de dominantie van de zorg groot: naast het woord zorg op de eerste of tweede plaats worden ook gezondheidszorg en ouderenzorg frequent genoemd.

Jeugdzorg

Eén van de onderwerpen waar het niet loopt zoals verwacht is de jeugdzorg. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit zou daardoor eenvoudiger en goedkoper moeten worden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) melde echter dat de kosten hoog oplopen en dat er grote financiële problemen zijn bij veel gemeenten. Een kritische evaluatie van de Jeugdwet en een rapport van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) heeft geleid tot een  actieprogramma.