De salderingsregeling aangaande zonnepanelen blijft vrijwel zeker nog een jaar langer bestaan, tot 2021. Minister Wiebes van Economische Zaken krijgt de nieuwe terugleversubsidie regeling, welke in de plaats komt van de huidige regeling, niet op tijd rond.

Vervanger salderingsregeling

De salderingsregeling is te lucratief volgens Kabinet Rutte III. In juni van dit jaar kondigde Minister Wiebes daarom zijn plannen aan om de salderingsregeling voor zonnepanelen te vervangen door de terugleversubsidie. Energie-Nederland twijfelde destijds al aan de haalbaarheid van de plannen. Dit komt omdat het wijzigen van processen binnen de energiesector vaste termijnen telt. Dit najaar zouden de details en regeling dan al helemaal moeten zijn uitgewerkt. Invoering op een later tijdstip zou realistischer zijn volgens Energie-Nederland en dat blijkt nu dus ook. Wiebes heeft tijdens het Algemeen Overleg Klimaat en Energie toegezegd de salderingsregeling met 1 jaar te willen verlengen (tot en met 2020) en in gesprek te gaan met het kabinet.

Somber over tijdsschema

Minister Wiebes: ‘Ik heb meerdere malen toegezegd om de huidige terugverdientijd van de salderingsregeling – 7 jaar – ook terug te laten komen in de terugleversubsidie. Het moet niet minder aantrekkelijk worden om zelf kleinschalig te gaan investeren in zonne-energie. Maar het is ook niet nodig om het meer aantrekkelijk te maken. Bij het voorbereiden van die terugleversubsidie begin ik er in alle eerlijkheid een hard hoofd in te krijgen dat 2020 haalbaar is. Ik heb daar grote zorgen over en begin steeds meer te denken dat we de bestaande salderingsregeling nog een jaar lang moeten doorzetten. Dat betekent dat er onder dezelfde voorwaarden door dezelfde mensen en door nieuwe toetreders een jaar langer gebruikgemaakt kan blijven worden van deze regeling. Het tijdsschema voor de opvolger zie ik namelijk steeds somberder in.’

Langer gebruik maken van gunstige regeling

Minister Wiebes geeft dus aan de verwachting te hebben dat de huidige salderingsregeling verlengd wordt tot en met 2020. Dit is gunstig voor de consument. Met de salderingsregeling werkt het namelijk zo: U koopt stroom van uw energiebedrijf. Vervolgens produceert u zelf stroom met zonnepanelen op uw dak. Alle stroom die u niet meteen zelf gebruikt verkoopt u terug tegen dezelfde (!) prijs. Wat het lucratief maakt is dat de terugleverprijs ook inclusief belasting is. Aangezien de stroomrekening voor twee derde uit belastingen en heffing bestaat is dit financieel zeer aantrekkelijk. Middels de nieuwe plannen voor de terugleversubsidie wordt alleen de kale energieprijs vergoedt met daarnaast een extra. bedrag per kilowatttuur. Het voordeel van de belastingen en heffingen tegenover de huidige salderingsregeling komt daarmee te vervallen.