Gemeenten profiteren dit jaar sterk van de gestegen huizenprijzen. Door hogere WOZ-waardes groeien de OZB inkomsten bij gemeenten dit jaar sterker dan voorheen. Volgens het CBS stijgen de inkomsten gemiddeld met 4%. De OZB (Onroerend Zaak Belasting) zal daarmee naar verwachting dit jaar € 4,1 miljard opleveren.

Het staat gemeentes vrij om het percentage OZB belasting te verlagen of te verhogen. Door de hogere WOZ waardes zou het mogelijk zijn om het OZB percentage te verlagen waardoor de absolute lasten voor de inwoners niet te veel zouden stijgen. Toch blijken veel gemeentes dit niet te doen. In sommige gemeentes stijgen de OZB tarieven zelfs met dubbele cijfers.

Beschikking WOZ

De komende weken ontvangen huiseigenaren de WOZ beschikking. Dit zal voor veel woningbezitters een dubbel gevoel opleveren. Een waardestijging van je woning voelt natuurlijk prettig maar zolang je niet wilt verkopen zorgt het wel voor hogere lasten. De Vereniging Eigen Huis verwacht dat de WOZ waarden gemiddeld met 6% zullen stijgen. In steden als Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Nijmegen en Rotterdam wordt een stijging van ruim boven de 10 % verwacht. In Amsterdam groeit de huizenwaarde in 2018 volgens het CBS ruim 17 procent maar heeft wel een zeer laag OZB tarief van 0,03789% waardoor de heffing relatief lager uitvalt. 

Oproep tot controle

De vereniging Eigen Huis roept huiseigenaren dan ook op om de beschikking goed te controleren. De Rijksoverheid heeft het WOZ-waardeloket in het leven geroepen om huiseigenaren te helpen bij deze controle.

Ook verhuurderheffing stijgt

Samen met de stijging van de WOZ waarde stijgt ook de verhuurderheffing die woningcorporaties moeten afdragen aan het Rijk. Deze is namelijk gekoppeld aan de WOZ waarde. Door de stijgende huizenprijzen stijgt ook de heffing die betaald moet worden. Corporaties houden hierdoor minder geld over om te investeren in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van haar woningbestand. Juist in grote steden waar de WOZ waarde het sterkst stijgt gaat ook de gekoppelde verhuurderheffing omhoog. Bovendien is het maximale WOZ bedrag waarover verhuurderheffing moet worden betaald dit jaar verhoogt van € 250.000,- naar € 270.000,-. Amsterdamse woningcorporaties hebben becijfert dat alleen deze verhoging ze dit jaar al 7 miljoen euro meer gaat kosten.

Lees ook: OZB tarief Cuijk stijgt met 30%