Minister Wiebes (Economische Zaken) heeft een akkoord bereikt met Shell en Exxon Mobil over de toekomst van het Groningergas. Het akkoord zorgt voor onvrede bij de Groningers en PvdA’er Henk Nijboer. Er is reeds een petitie gestart tegen dit akkoord.

Geen claim oliemaatschappijen

Oliemaatschappijen gaan geen miljarden claim indienen voor het gas dat in de grond blijft. Tim Boersma, gas-onderzoeker aan Colombia University: “Shell en ExxonMobil houden rekening met de imagoschade die je als bedrijf oploopt wanneer je niet je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Na de beëindiging van de gaswinning blijft er ongeveer 450 miljard kubieke meter gas in de grond zitten. Het betreffende gas vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 70 miljard euro.

Opbrengsten lager

De staat neemt middels deze deal genoegen met een lagere opbrengst uit het Groningse gasgebied, stelt Minister Wiebes. Dit akkoord zorgt ervoor dat Shell en Exxon meer krijgen. De opbrengst voor de staat is met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 vastgezet op 73 procent. Eerder was deze nog 90 procent van de totale opbrengst uit het veld. Een flink lagere opbrengst maar daar staat tegenover dat de oliemaatschappijen 500 miljoen euro inleggen in het toekomstfonds Groningen.

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

De NAM blijft betalen voor de schade en versterking van gebouwen in Groningen. Shell en Exxon staan hiervoor garant. Ook als de gaswinning is gestopt blijft de NAM aan haar financiële verplichtingen voldoen. Een interessant feit is wel dat NAM niet meer zelf aansprakelijk is. Alhoewel ze betalen voor de schade neemt de staat de aansprakelijkheid over. Groningers kunnen dus niet meer direct de NAM aanklagen. De overheid neemt de aansprakelijkheid over omdat ze Shell en Exxon wel vraagt door te blijven gaan met de gaswinning. Het gaat hierbij om een principiële juridische kwestie, meldt de NOS op haar website.

Ontevredenheid Groningergas akkoord

PvdA’er Henk Nijboer is niet te spreken over de deal omdat dit juist de belastingbetaler raakt. “De oliemaatschappijen komen er vanaf met een aflaat van 500 miljoen (te betalen over meer dan tien jaar), van de gasopbrengsten mogen ze meer houden. Deze deal had nooit gesloten moeten worden.”  De PvdA’er vervolgt “De minister komt Shell en Exxon tegemoet terwijl de bewoners in de steek worden gelaten.”

Henk Nijboer geeft tevens aan de dat afspraak tegen de regels is: “De minister verschuift zonder democratische instemming vooraf van het parlement miljarden aan toekomstige gasopbrengsten naar Shell en Exxon Mobil. Dat is in strijd met het budgetrecht van de Tweede Kamer. Deze deal had vooraf voorgelegd moeten worden aan het parlement.”

Petitie

Een aantal Groningers is een petitie gestart tegen het groningergas akkoord met Shell en Exxion: https://geenshellexxonmobilwet.petities.nl/