Uit een recent onderzoek van Stec Groep blijkt dat gemeenten de grondprijzen voor woningbouwlocaties in 2019 gemiddeld met 2,5% laten stijgen. De stijging van huizenprijzen zal daarom op veel plaatsen slechts beperkt liggen aan hogere grondprijzen. Huizenprijzen stijgen namelijk met 6-8%.

Geen actief grondbeleid

Lang niet alle gemeenten hebben een actief grondbeleid. Slechts een derde van de gemeenten blijkt een actief grondbeleid te voeren. Hierbij kan het gaan om aankoop van nieuwe gronden of juist over gunstigere prijzen of voorwaarden bij verkoop van bestaande gronden. Sommige gemeenten en provincies geven aan invloed uit te oefenen op het woning- of kantoorbestand met behulp van de verkoop van grond.

Overschot leegstaande kantoren

Utrecht maakte eerder dit jaar bekend om maatregelen te gaan treffen tegen het overschot aan leegstaande kantoren. In het bestemmingsplan wordt het aantal mogelijke locaties voor nieuwbouw kantoren beperkt. Ontwikkelaars zullen hierdoor eerder kiezen voor renovatie of wellicht ombouwen van kantoren naar woningen. De overheid stimuleert deze herontwikkeling met een expertteam.

Winst op bouwgrond

Gemiddeld maken gemeenten forse winst op de verkoop van bouwgrond. Uit onderzoek van de TU Delft komt naar voren dat in 2017 gemeenten ruim 1 miljard euro hebben verdiend aan de verkoop van gronden. De gronden leverden 5 miljard euro op waartegen kosten stonden van 3,9 miljard euro.